Welcome
Home
Kontakt


Društvo

PRETRAGA
Unutar
Kategorije Društvo
Svih kategorija
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slika
Design by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Društvo > Nacionalne manjine - udruženja
Nacionalne manjine - udruženja English
Adrese udruženja nacionalnih manjina - Aškalije, Bugari, Bunjevci, Česi, Hrvati, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nemci, Romi , Rumuni, Rusini, Slovaci, Slovenci, Ukrajinci

Adrese udruženja nacionalnih manjinaAŠKALIJE
 
MATICA AŠKALIJA
Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27
www.ashkali.org.yu
Telefon: 021/6616-213, 063/871 9 776
Predsednik: Abedin-Dino Toplica
 
 
 
BUGARI
 
BUGARSKO KULTURNO DRUŠTVO  "TRANDAFER "
Adresa: 23205 Belo Blato, Ribničarska 16
Telefon: 023/889-022
Predsednik: Nikola Kalapiš
Delatnost: obuhvataju sve aspekte delovanja u cilju očuvanja i razvijanja kulture, običaja i tradicije   banatskih Bugara – Palćena
 
KUD BANATSKIH BUGARA – PALĆENA  "IVANOVO 1868"
Adresa: 26233 Ivanovo, Deže Đerđa 62
Telefoni (uslužni) MZ Ivanovo: 013/629-108, Zadruga Ivanovo 013/629-130
Predsednik: Stojan Vasiličin
Delatnost: negovanje i čuvanje narodnih običaja, jezika i kulture banatskih Bugara-Palćena u cilju razvijanja kulture u sredini u kojoj društvo živi i deluje i to u lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim okvirima
 
DRUŠTVO ZA BUGARSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURU NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvode Putnika 2
Telefon: 021/57-177, 021/57-528 i 064/170-5732
Predsednik: Evtimov Žarko
Delatnost: negovanje kulturnih vrednosti bugarske nacionalne zajednice u Vojvodini, posebno negovanje jezika i književnosti i međusobno prožimanje kultura nacionalnih zajednica u AP Vojvodini
 
 
 
BUNJEVCI
 
BUNJEVAČKI NACIONALNI SAVET
Adresa: 24000 Subotica, Cara Jovana Nenada 15/5
Telefon: 024/554-881
E-mail: bns.scg@Eunet.yu
Predsednik: Nikola Babić
 
KUD "LEMEŠ"
Adresa: 25211 Svetozar Miletić, Beogradska 25/A
Telefon: 025/840-471
Predsednik: Bagi Marija
Delatnost: negovanje kulture i folklora Bunjevaca, regionalno i nacionalno negovanje tradicija i običaja Bunjevaca
KUD "BUNJEVAČKA GRANA"
Adresa: 25210 Čonoplja, Nikole Tesle 21
Telefon: 025/844-216
Predsednik: Bogničar Estera
Delatnost: održavanje običaja Bunjevaca Čonoplje i okoline
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "BUNJEVAČKO KOLO"
Adresa: 25000 Sombor, Štrosmajerova 11
Telefon: 025/22-306
Predsednik: Bošnjak Đuro
Delatnost: negovanje tradicija nacionalnih manjina
 
BUNJEVAČKA MATICA SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Korzo 8
Telefon: 024/557-213, 562-182 telefaks: 024/562-182
Predsednik: Blesić Karlo
Delatnost: negovanje nauke, kulture i književnosti Bunjevaca, izdavačka i informativna delatnost na teritoriji Srbije i Crne Gore i Mađarske
 
BUNJEVAČKI KULTURNI CENTAR SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Lazara Bačića 2
Telefon: 024/27-269,  063/590-240 i 063/889-6065
Vršilac dužnosti predsednika: Miroslav Vojnić Hajduk
Delatnost: negovanje kulture, običaja i tradicije Bunjevaca na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 
KPD "JEDINSTVO-EGYSÉG", ODBOR ZA NEGOVANJE BUNJEVAČKE KULTURE, OBIČAJA I TRADICIJE
Adresa: 24210 Bajmok, Moše Pijade 19
Telefaks: 024/762-288
Predsednik odbora: Beretić Pere
Delatnost: negovanje običaja, kulture i tradicija Bunjevaca
 
BUNJEVAČKI KULTURNI CENTAR TAVANKUT
Adresa: 24214 Tavankut, Donji Tavankut 12
Telefon: 024/767-410 i 767-001
Predsednik: Dulić Petar
Delatnost: neguje i čuva osobenosti bunjevačke nacionalne zajednice i održava i razvija veze sa Bunjevcima u AP Vojvodini i u Mađarskoj
 
KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO "BUNJEVKA"
Adresa: 24000 Subotica, Marije Bursać 8
Telefon: 024/557-937
Predsednik: Kata Kuntić
Delatnost: očuvanje običaja i kulture Bunjevaca
 
 
 
ČESI
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "ČESKE BESEDY"
Adresa: 26340 Bela Crkva, Prvi oktobar 42
Telefaks: 013/853-659
Predsednik: Jozef Mareš
Delatnost: kulturno-obrazovno udruženje građana u cilju očuvanja jezika, kulture, običaja i tradicije češke nacionalne manjine u AP Vojvodini. Društvo deluje unutar Državne zajednice SCG, ali i na međunarodnom planu
 
NEVLADINA ORGANIZACIJA  KPU "ČEŠI JIŽNÍHO BANÁTU”
Adresa: 26340 Bela Crkva, Dejana Brankova 1
Telefaks: 013/352-689 i 013/851-542
e-mail: krisan@hemo.net, jasmine@hemo.net i radiosunce@ptt.yu
Predsednik: Krišan Vlastenka
Delatnost: izražavanje, negovanje i čuvanje nacionalnog identiteta, negovanje i očuvanje kulturnog nasleđa, razvoj, jačanje i produbljivanje društvene, prosvetne i kulturne saradnje Čeha sa narodima i nacionalnim manjinama u Srbiji i Crnoj Gori
 
 
 
HRVATI
 
HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE
Adresa: 24000 Subotica, Preradovićeva 4
Telefon: 024/556-898
E-mail: ured@hnv.org.yu
Predsednik:  Josip Pekanović
 
KPZ HRVATA "ŠOKADIJA"
Adresa: 25264 Sonta, Mandinovci 29
Telefon: 025/792-275, 025/792-054
Predsednik: Dejan Bukovac
Delatnost: negovanje kulturne baštine Hrvata, sakupljanje i obrada literature, brošura i sl. sa tematikom vojvođanskih Hrvata, rad u različitim kulturnim sekcijama
 
HRVATSKA UDRUGA KULTURE "LAJČO BUDANOVIĆ"
Adresa: 24217 Mala Bosna, Subotička 12
Telefon: 024/796-001
Predsednik: Anđelka Skenderović
Delatnost: folklorna delatnost, nacionalni i teritorijalni aspekt u državi i inostranstvu (Mađarska, Hrvatska)
 
HKPD "JELAČIĆ"
Adresa: 21131 Petrovaradin, Štosmajerova 20
Telefon: 021/6433-758 i 021/6431-565
Predsednik: Petar Barbek
Delatnost: razvija i neguje kulturu, kulturnu tradiciju i običaje Hrvata prvenstveno u Petrovaradinu i Sremu, ali i na teritoriji Republike Srbije
 
MATICA HRVATSKA SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Masarikova 70
Telefon: 024/35-085
Predsednik: Stipan Stantić
Delatnost: kulturno-prosvetna ustanova koja se brine o očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta svih Hrvata na teritoriji Srbije i Crne Gore
 
HKPD "MATIJA GUBEC"
Adresa: 22400 Ruma, Glavna 247
Telefon: 022/423-885
Predsednik: Zlatko Kolarić
Delatnost: rad velikog tamburaškog orkestra, folklorne i dramske sekcije, rad škole za tamburu, organizovanje predavanja iz poljoprivrede, promocije knjiga, saradnja sa srodnim društvima iz zemlje i inostranstva
 
HKPD "SILVIJE STRAHIMIR  KRANJČEVIĆ"
Adresa: 25275 Bački Breg, Jugoslovenska 20
Telefon: 025/809-203 i 025/809-013
Predsednik: Tubić Adam
Delatnost: kulturno-obrazovna i umetnička delatnost, lokalna delatnost na području Mesne zajednice Bački Breg, saradnja sa sličnim društvima u Srbiji i Crnoj Gori
 
HKPD "TOMISLAV"
Adresa: 22308 Golubinci, Đurđevska 6
Telefon: 022/381-356
Predsednik: Mato Groznica
Delatnost: razvija i neguje kulturu, kulturne tradicije i običaje Hrvata, kao i drugih naroda u Sremu, AP Vojvodini, Republici Srbiji i šire, naročito u oblastima muzike, folklora, likovne umetnosti, dramsko-recitatorske umetnosti, rukotvorina i dr.
 
HKUPD "DUKAT" VAJSKA-BOĐANI
Adresa: 21426 Vajska, Dr Nenadovića 19
Telefon: 021/775-512
Predsednik: Pavle Pejčić
Delatnost: društvo deluje u sekcijama dramskoj, literarnoj, folklornoj i muzičkoj za sada samo na lokalnom nivou. Kasnije se planira širenje delatnosti i van okvira ovih mesta.
 
HKUD "BAJMOK"
Adresa: 24210 Bajmok, Trg M. Tita 2
Telefon: 024/763-019 i 064/273-567
Predsednik: Petar Skenderović
Delatnost: negovanje i očuvanje kulturnog nasleđa hrvatskog naroda
 
HKUD "LJUTOVO"
Adresa: 24215 Ljutovo, (u Domu kulture) Slobodana Principa Selje 3
Telefon: 024/767-517 faks: 024/767-021
Predsednik: Tilka Horvat
Delatnost: kulturno-umetnički rad u okviru dramske, folklorne, tamburaške i slamarske sekcije, deluju u svim aspektima koji su navedeni
 
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA "HRVATSKA RIJEČ"
Adresa: 24000 Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15/II
Telefon: 024/553-355 i 024/551-578
v.d. direktor i v.d. odgovorni urednik: Zvonimir Perušić
Delatnost: izdavanje novina na hrvatskom jeziku
 
HKPD "STJEPAN RADIĆ"
Adresa: 22323 Novi Slankamen, Cara Dušana 163
Telefon: 022/591-479
Predsednik: Ivan Rukavina
Delatnost. kulturno-prosvetni rad u svim aspektima, folklorno, likovno i muzičko odeljenje
 
HKPD "MATIJA GUBEC"
Adresa: 24214 Donji Tavankut, Marka Oreškovića 7
Telefon: 024/767-171 i 767-006, faks 024/767-048
Predsednik: Branko Horvat
Delatnost: kulturno-prosvetna delatnost Hrvata-Bunjevaca na svim nivoima
 
HKPD "ĐURĐIN"
Adresa: 24213 Đurđin, Borisa Kidriča 7a
Telefon: 024/768-685
Predsednik: Ivan Dulić
Delatnost: negovanje kulturnih običaja Hrvata, lokalni aspekt delovanja
 
HRVATSKA ČITAONICA
Adresa: 24000 Subotica, Beogradski put 52
Telefon: 024/554-896, faks 024/551-036
Predsednik: Katarina Čeliković
Delatnost: od nacionalnog značaja za hrvatsku manjinu prikupljanje i čuvanje pisane baštine, organizacija književnih večeri, naučnih skupova, javnih tribina s tematikom iz književnosti i jezika, istorije, izdavačka i kulturno-obrazovna delatnost
 
HRVATSKI INFORMATIČKI CENTAR
Adresa: 24000 Subotica, Ivana Milutinovića 43/7
Telefon: 063/777-5196
Predsednik: Zoran Vojnić Tunić
Delatnost: inform. poslovima kompjuterska obrada podataka i informatizacija Hrvatske nacionalne zajednice u Srbiji i Crnoj Gori
 
KUD HRVATA "BODROG"
Adresa: 25272 Bački Monoštor, Vladimira Nazora 95
Telefon: 025/807-915 i 025/807-891
Predsednik: Stipan Šimunov
Delatnost: njegovanje šokačkih običaja i pesama, dramska sekcija u začetku, školovanje muzičara na narodnim instrumentima u Somboru, delovanje na lokalnom nivou
 
HKUD "KNEZI STIPAN ŠIMETA"
Adresa: 25211 Svetozar Miletić, Vladimira Nazora 1
Telefon: 063/811-64-37
Predsednik: Marina Šajin
Delatnost: negovanje jezika, kulture i tradicije bačkih Hrvata, izdavaštvo, održavanje veza sa hrvatima u okolnim zemljama
 
HKUD "VLADIMIR NAZOR"
Adresa: 25000 Sombor, Venac Radomira Putnika 26
Telefon: 025/38-173, telefaks: 025/26-019
e-mail: vnazor@ptt.yu
Direktor: Šima Raič
Delatnost: negovanje i razvoj jezika i kulture bačkih Hrvata, Šokaca i Bunjevaca. Lokalno, regionalno, nacionalno i međunarodno delovanje. Folklorna, dramska, tamburaška, šahovska, likovna, literarna, grnčarska i ritmička sekcija. Izdaje list "Miroljub"
 
HRVATSKI KULTURNI CENTAR "SRIJEM"
Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Dioklecijanova 57/16
Telefon: 022/216-102
Predsednik: Zdenko Đaković
Delatnost: bavi se čuvanjem jezika, kulture, običaja i tradicija hrvatske nacionalne zajednice u Sremu i šire
 
HRVATSKI KULTURNI CENTAR "BUNJEVAČKO KOLO"
Adresa: 24000 Subotica, Preradovićeva 4
Telefon: 024/555-589
Predsednik: Mirko Ostrogonac
Delatnost: prikuplja, čuva, neguje i prikazuje ukupnu kulturnu baštinu Hrvata, Bunjevaca i Šokaca i stvara uslove za kulturno stvaralaštvo kroz odgovarajuće sekcije podržava, pomaže i animira rad i entuzijazam velikog broja hrvatske inteligencije i entuzijasta
 
PUČKA KASINA 1878
Adresa: 24000 Subotica, Svetozara Markovića 14
Telefon: 024/546-415
Predsednik: Ivan Rudinski
Delatnost: nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje bačkih Hrvata, Bunjevaca i Šokaca u cilju naučnog, kulturnog, prosvetnog i stručnog usavršavanja i delovanja
 
HRVATSKO DRUŠTVO ZA POMOĆ UČENICIMA "BELA GABRIĆ"
Adresa: 24000 Subotica, Dinka Šimunovća 8
Telefon: 024/552-719
Predsednik: Ervin Čeliković
Delatnost: fondacija za pomoć učenicima slabijeg imovnog stanja bez obzira na uzrast
 
HRVATSKO AKADEMSKO DRUŠTVO
Adresa: 24000 Subotica, Ivana Milutinovića 52
Telefon: 024/555-914 i 562-513
e-mail: had@tippnet.co.yu
Predsednik: Dujo Runje
Delatnost: razvijanje i populariziranje društvenih i humanističkih nauka, a osobito kroz istraživanja istorijskih, kulturoloških, socioloških, psiholoških, političkih, demografskih, komunikoloških, ekonomskih, prosvetnih, književnih, religijskih i futuroloških odrednica Hrvata u Srbiji i Crnoj Gori
 
UDRUGA GRAĐANA "KROV"
Adresa: 24000 Subotica, Nahibala Lucića 38
Telefon: 063/566-538
Predsednik: Svetislav Milanković
Delatnost: afirmacija prava manjina i etničkih zajednica, unapređenje međuetničke tolerancije, praćenje rada medija na teritoriji Srbije i Crne Gore i na koji način tretiraju manjinsku problematiku i u tom kontekstu aktivno učešće u medijima
 
 
 
JEVREJI
 
JEVREJSKA OPŠTINA NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska br. 11
Telefon: 021/423-882, 6615 750
Predsednik: dr Ana Frenkel
Delatnost: očuvanje i negovanje nacionalnog identiteta Jevreja
 
KUD "JUDITA ŠALGO" NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 11
Telefon: 021/6615-750
Predsednik: Svetlana Gusman
Delatnost: kulturno-umetnička i prosvetna
 
JEVREJSKA OPŠTINA ZRENJANIN
Adresa: 23000 Zrenjanin, Trg JNA br. 1
Telefon: 023/524-474
Predsednik: Petrović Lidija
Delatnost: negovanje jevrejske tradicije, jezika i kulture
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "ŠALOM" SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Celovečka br. 29
Telefon: 024/551-666
Predsednik: Nikola Novkov
Delatnost: negovanje jevrejske tradicije, jezika i kulture
 

 
MAĐARI
 
MAĐARSKI NACIONALNI SAVET
Adresa: 24000 Subotica, Trg Košut Lajoša 4
e-mail: office@mnt.org.yu
www.mnt.org.yu
Telefon: 024/524-534
Predsednik: Joža Laslo
 
KULTURNI SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Trg Košuta Lajoša  4
Telefon: 024/551-822
Predsednik: Dudaš Karolj
Delatnost: negovanje mađarske kulture
 
MAĐARSKI FOLKLORNI CENTAR U VOJVODINI, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, B. Nušića 2
Telefon: 024/553-069
Predsednik: Nađ Ištvan
Delatnost: negovanje mađarskog folklora i tradicije
 
MAĐARSKI KULTURNI CENTAR "NÉPKÖR", SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Žarka Zrenjanina 11
Telefon:024/557-033
Predsednik: Brezovski Roland
Delatnost: kultura
 
DRUŠTVO ZA MAĐARSKU KULTURU U SCG, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Ferenca Fehera 1
Telefon: 021/456-422
Predsednik: dr Laslo Molnar Čikoš
Delatnost: organizacija na umetničkom, literarnom, naučnom polju, izdavanje časopisa i publikacija
 
DRUŠTVO ZA MAĐARSKI JEZIK, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Cara Lazara 43
Telefon: 021/6366-824
Predsednik: Kasaš Karolj
Delatnost: negovanje mađarskog jezika na lokalnom i pokrajinskom nivou
 
NAUČNO DRUŠTVO VOJVOĐANSKIH MAĐARA, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Jug Bogdana 35
Telefon: 021/551-977
Predsednik: dr Ribar Bela
Delatnost: negovanje mađarskog naučnog stvaralaštva u Vojvodini, organizovanje naučnih konferencija, seminara, izdavanje časopisa, pružanje pomoći mladim postdiplomcima
 
NAUČNO DRUŠTVO ZA HUNGAROLOŠKA ISTRAŽIVANJA, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Branislava Nušića 2/1
Telefon: 024/546-211
Predsednik: dr Iren Gabrić-Molnar
Delatnost: organizovanje naučnika Mađara, izdavanje publikacija, istraživanje manjinskog položaja
 
UDRUŽENJE RECITATORA VOJVOĐANSKIH MAĐARA, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Nušićeva 2/1
Telefon: 024/555-367, 024/39-080
Predsednik: Krekić Olga
Delatnost: negovanje recitatorstva
 
UDRUŽENJE MAĐARSKIH INŽINJERA I ARHITEKATA, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Engelsova 9
Telefon: 024/553-106, 024/556-891
Predsednik: mr Vereb Laslo
Delatnost: mesečno organizovanje skupa za stručnjake tehničkog smera radi upoznavanja sa tekućim dostignućima,aktuelnim tehničkim problemima od lokalnog do međunarodnog nivoa, sa ciljem za aktivno uključenje članstva
 
SAVEZ MAĐARSKIH CIVILNIH ORGANIZACIJA JUŽNE BAČKE I SREMA, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Fehera Ferenca 1
Telefon: 021/456-422
Predsednik: Galamboš Laslo
Delatnost: koordinacija rada i Aktivnosti kulturno-umetničkih udruženja na teritoriji Južne-bačke i Srema
 
UDRUŽENJE PROSVETNIH RADNIKA MAĐARA U VOJVODINI, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54
Telefon: 021/548-259
Predsednik: Nađ Margit
Delatnost: okupljanje prosvetnih radnika Mađara iz cele Vojvodine, organizovanje seminara za pedagoge kao i taborovanja za vreme školskih praznika
 
UDRUŽENJE PROSVETNIH RADNIKA MAĐARA, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Đure Đakovića 23/II
Telefon: 024/557-596
Predsednik: Kiralj Veronika
Delatnost: pružanje pomoći mađarskim pedagozima u Vojvodini u vidu organizovanja seminara, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, nabavka i distribuiranje novih stručnih časopisa i literatura
 
UDRUŽENJE VASPITAČA I PROSVETNIH RADNIKA, MALI IĐOŠ
Adresa: 24321 Mali Iđoš, Jožef Atile 39
Telefon: 024/730-430
Predsednik: Seke Ana
Aktivnosti. pružanje stručne pomoći pedagozima u predškolskoj ustanovi s posebnim osvrtom na dijasporu
 
KOLEGIJUM ZA VISOKO OBRAZOVANJE, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1/3/49
Telefon: 021/557-237
Predsednik: dr Čanji Eržebet
Delatnost: organizovanje talentovanih studenata u smislu usavršavanja i stipendiranja na teritoriji Vojvodine
 
VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Age Mamužića 13/II
Telefon: 024/554-184
Predsednik: Šoš Mihalj
Delatnost: aktivnosti u oblasti obrazovanja i kulture
 
VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU "BÖRCSÖK ERZSÉBET", PANČEVO
Adresa: 26000 Pančevo, Mite Bogojevskog 18.
Telefon: 013/315-573
Predsednik: Balaši Julija
Delatnost: aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture i informisanja
 
CENTAR ZA METODIKU, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Fehera Ferenca 1
Telefon: 021/456-422
Predsednik: Erdelj Lenke
Delatnost: informisanje prosvetnih radnika o novim trendovima u struci i pedagogiji, posebno u slučaju nastave na mađarskom jeziku, izdavanje stručnih publikacija i organizovanje stručnih skupova
 
UDRUŽENJE PROSVETNIH RADNIKA MAĐARA SEVERNE BAČKE, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Đure Đakovića 23/II
Telefon: 024/557-596
Predsednik: Kiralj Veronka
Delatnost: organizacija pedagoga, prosvetnih radnika, organizovanje seminara
 
UDRUŽENJE PEDAGOGA"INTEGRÁL", ADA
Adresa: 24430 Ada, Trg Oslobođenja 3/a
Telefon: 024/853-034
Predsednik: Kuzma Jožef
Delatnost: organizovanje pedagoga i vaspitača Mađara, njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje, pružanje pomoći za poboljšanje materijalne situacije pedagoga
 
PEDAGOŠKO DRUŠTVO MAĐARA ZAPADNE BAČKE, ”BÁRCZI GÉZA” SOMBOR
Adresa: 25000 Sombor, Venac Petra Bojovića 13
Telefon: -
Predsednik: Vilhelm Jožef
Delatnost: stručno usavršavanje pedagoga
 
FOND "REHÁK LÁSZLÓ", SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Ante Parčetića  7
Telefon: 024/546-297
Predsednik: Siveri Julijana
Delatnost: pružanje pomoći u vidu internatskog smeštaja mađarskim učenicima i studentima iz raznih krajeva Vojvodine
 
VOJVOĐANSKI OMLADINSKI FORUM – VIFÓ, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Cara Lazara 11
Telefon: 024/571-826
Predsednik: Dioši Viola
Delatnost: organizovanje omladine, seminara i raznih manifestacija u cilju okupljanja omladinaca iz Vojvodine
 
VOJVOĐANSKA MAĐARSKA OMLADINA - VMI, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Mamužić Age 13/III
Telefon: 024/553-801
Predsednik: Kikić Andrea
Delatnost: organizacija omladine na teritoriji cele Vojvodine
 
SAVEZ MAĐARSKIH UČENIKA VOJVODINE, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Cara Lazara 11
Telefon: 024/571-826
Predsednik: Šalata Zoltan
Delatnost: organizovanje omladine, đačke i studentske na nivou stručne, kulturne i sportske delatnosti
 
OMLADINSKA ORGANIZACIJA JUŽNIH MAĐARA - DMISZ, ČANTAVIR
Adresa: 24220 Čantavir, Srbobranski put 32
Telefon: 063/552-161
Predsednik: Stefaniga Silard
Delatnost: interesna organizacija omladinaca i dece na svim poljima društvenog života
 
SAVEZ MAĐARSKIH UČENIKA VOJVODINE – VaMaDiSZ
Adresa: 24000 Subotica, Cara Lazara 11.
              21000 Novi Sad, Trg Ferenca Fehera 1
Telefon: 024/571-916, 021/557-307
Predsednik: Šarok Norbert
Delatnost: interesna organizacija vojvođanskih mađarskih učenika i studenata
 
UDRUŽENJE ZA POMOĆ UČENIKA I STUDENATA ”KOSZTOLÁNYI DEZSŐ”, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Tolstojeva 8
Telefon: 024/555-775
Predsednik: Štrebl Klara
Delatnost: pružanje pomoći, materijalno i na drugi način, srednjoškolskoj i univerzitetskoj omladini sa teritorije cele Vojvodine
 
UDRUŽENJE ZA POMOĆ UČENICIMA I STUDENTIMA, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Jožef Atile 16
Telefon: -
Predsednik:
Delatnost: pružanje pomoći učenicima
 
UDRUŽENJE ZA POMOĆ UČENICIMA I STUDENTIMA, ”HERCEG JÁNOS”, SOMBOR
Adresa: 25000 Sombor, Marije Bursać 5
Telefon: 025/460-130
Predsednik: Buzaši Laslo
Delatnost: pružanje pomoći učenicima
 
UDRUŽENJE ZA POMOĆ UČENIKA I STUDENATA, ZRENJANIN
Adresa: 23000 Zrenjanin, Carice Milice 14
Telefon: 023/49-340, 023/63-776
Predsednik:
Delatnost: pružanje pomoći učenicima
 
NOVOSADSKO POZORIŠTE - ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Subotića 3
Telefon: 021/571-564
Direktor: Šandor Laslo
Delatnost: pozorišna
 
NARODNO POZORIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Ive Vojnovića 2
Telefon: 024/554-287, 024/553-081
Upravnik: LJubica Ristovski
Delatnost: pozorišna
 
POZORIŠTE "KOSZTOLÁNYI DEZSŐ", SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Ive Vojnovića  2
Telefon: 024/557-471, 024/554-700
Predsednik: Sloboda Tibor
Delatnost: organizacija pozorišnih manifestacija i predstava
 
AMATERSKO POZORIŠTE ”MADÁCH”, ZRENJANIN
Adresa: 23000 Zrenjanin, Trg slobode 7
Telefon: 023/561-626
Predsednik: Izele Karolj
Delatnost: negovanje amaterskog stvaralaštva
 
UMETNIČKO DRUŠTVO STUDENATA AKADEMIJE UMETNOSTI ”SALAŠARSKO POZORIŠTE” –TANYASZÍNHÁZ, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Đure Jakšića 7
Telefon: 021/843-745
Predsednik: Mađar Atila
Delatnost: organizovanje pozorišnih predstava
 
AMATERSKO POZORIŠTE VOJVOĐANSKIH MAĐARA, SOMBOR
Adresa: 25000 Sombor, Jakova Ignjatovića 7
Telefon: 025/38-508
Kordinator: Šandor Đerfi
Delatnost: pozorišna
 
DŽEPNO POZORIŠTE "BERTA FERENC", SOMBOR
Adresa: 25000 Sombor, Batinska 31
Telefon: 028/462-068
Predsednik: Fekete J. Jožef
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i tradicije
 
INTERKULTURALNI OMLADINSKI CENTAR, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvođanskih brigada 17
Telefon: 021/420-175
Predsednik: Kazinci Zoltan
Delatnost: povezivanje različitih kultura, čuvanje kulturne baštine, negovanje tolerancije među omladinom
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "OTVORENE PERSPEKTIVE" –
NYÍLT TÁVLATOK, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Limska 12
Telefon: -
Predsednik: Kudlik Gabor
Delatnost: sačuvanje evropskih demokratskih tekovina i njihova popularizacija, čuvanje manjinskih kolektivnih prava u multikulturnoj Jugoslaviji, Vojvodini odnosno u regiji
 
FILMSKA RADIONICA "CINEMA", KANJIŽA
Adresa: 24000 Kanjiža, Trg Edvarda Kardelja 9
Telefon: 024/874-077
Predsednik: Ivan Atila
Delatnost: snimanje dokumentarnih filmova, organizacija priredbe koje su vezane za film i snimanje
 
MKUD "PETŐFI SÁNDOR", BEČEJ
Adresa: 21220 Bečej, Nikola Tesla 17
Telefon: 064/246-4679
Predsednik: Kišimre Serda Ana
Delatnost: folklor, narodna muzika, likovno stvaralaštvo
 
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJE "ARACS", TORDA
Adresa: 23214 Torda, Petefi Šandora 58/a
Telefon: 023/831-063
Predsednik: Vajda Janoš
Delatnost: negovanje i očuvanje istorijskih spomenika, vođenje brige o staroj crkvi "Arač" u pustinji
 
MKUD "PETŐFI SÁNDOR", DOBRIČEVO
Adresa: 26327 Dobričevo, JNA 17/a
Telefon: 013/847-066
Predsednik: Virag Gizela
Delatnost: negovanje tradicije Mađara, upoznavanje sa istorijom i kulturom Mađara
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "ARANYBOGÁR", VRBICA
Adresa: 23329 Vrbica, Doža Đerđa 27/a
Telefon: 0230/70-777
Predsednik: Buranj Zoltan
Delatnost: negovanje tradicije i organizovanje kulturnog života
 
DRUŠTVO ZA MAĐARSKI JEZIK "SZARVAS GÁBOR", ADA
Adresa: 24430 Ada, Trg oslobođenja 3/a
Telefon: 024/851-115
Predsednik: Hodi Eva
Delatnost: negovanje mađarskog jezika
KPD "JÓZSEF ATTILA", MIHAJLOVO
Adresa: 23202 Mihajlovo, Kiš Ferenca 119
Telefon:023/894-027
Predsednik: Flaman Ištvan
Delatnost: negovanje tradicije i običaja
 
MKD "PETŐFI SÁNDOR", VRŠAC
Adresa: 26300 Vršac, Dvorska 15
Telefon: 013/811-978
Predsednik: Lantoš Lajoš
Delatnost: negovanje tradicije i običaja
 
MKUD "ZILAHI LAJOS", LUKINO SELO
Adresa: 23224 Lukino Selo, Maršala Tita 50
Telefon: 023/885-117
Predsednik: Bakai Sas Eržebet
Delatnost: negovanje tradicije i običaja
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", TORDA
Adresa: 23214 Torda, Maršala Tita 2
Telefon: 023/831-314
Predsednik Manga Jožef
Delatnost: negovanje mađarskog običaja i folklora
 
RADIONICA "ZENIT" – ZENITH MŰHELY, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Somborski put 26/a
Telefon: 024/559-133
Predsednik: Rončak Petrovič Erika
Delatnost: unapređenje obrazovanja, zaštita ljudskih prava i prava nacionalnih manjina
 
SAVEZ SKAUTA VOJVOĐANSKIH MAĐARA, NOVO MILOŠEVO
Adresa: 23273 Novo Miloševo
Telefon: 023/781-304
Predsednik: Boviz Laslo
Delatnost: verska omladinska organizacija koja se bavi podučavanjem i organizacijom mladih
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "OMLADINSKI DUVAČKI ORKESTAR", STARA MORAVICA
Adresa: 24340 Stara Moravica, Bolmanska 2
Telefon: 024/741-127
Predsednik: dr Deli Agošton
Delatnost: negovanje tradicionalne muzike na duvačkim instrumentima
 
KD "PETŐFI SÁNDOR", PANČEVO
Adresa: 26000 Pančevo, Cara Lazara 19
Telefon: 013/352-686
Predsednik: Ranc Karolj
Delatnost: negovanje tradicije i folklora
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "SZENT LÁSZLÓ", NOVO MILOŠEVO
Adresa: 23273 Novo Miloševo, Maršala Tita 129
Telefon: 023/781-304
Predsednik: Boviz Laslo, paroh
Delatnost: negovanje nacionalnih i verskih vrednosti, proslava verskih i drugih nacionalnih praznika.
 
MAĐARSKI KULTURNI CENTAR "KODÁLY ZOLTÁN", BAČKA TOPOLA
Adresa: 24300 Bačka Topola, Vuka Karadžića 1
Telefon: 024/711-554
Predsednik: Kelemen Gabor
Delatnost: delatnosti u oblasti kulture, negovanje folklornih tradicija i narodnog stvaralaštva
 
KPD "BARTÓK BÉLA", HORGOŠ
Adresa: 24410 Horgoš, Maršala Tita 1
Telefon: 024/792-131
Predsednik. Takač Jožef
Delatnost: širenje kulturnih aktivnosti, saradnja sa drugim narodima i nacionalnim manjinama
 
ZAVIČAJNI KLUB NOVOCRNJANA, NOVA CRNJA
Adresa: 23218 Nova Crnja, JNA 113
Telefon: 023/815-140
Predsednik: Đerđ Halas
Delatnost: negovanje tradicije i običaja u rodnom mestu, održavanje veza sa ljudima iseljenicima iz Nove Crnje
 
DRUŠTVO ZA NEGOVNJE NARODNIH OBIČAJA I TRADICIJA "BÚZAVIRÁG", NOVI ITEBEJ
Adresa: 23236 Novi Itebej, Košut Lajoš 15
Telefon: 023/837-073
Predsednik Kiš Bela
Delatnost: negovanje tradicije i običaja u mestu i šire
 
KUC, DEBELJAČA
Adresa: 26214 Debeljača, Servo Mihalja 51
Telefon: 013/661-048
Predsednik: Gomilšek Julijana
Delatnost: negovanje mađarskog običaja, jezika i umetnosti u mestu
 
KUD "TISZA", BAČKO PETROVO SELO
Adresa: 21226 Bačko Petrovo Selo, Đura Đakovića 23
Telefon: 021/803-976
Predsednik: Kode Karolj
Delatnost: delatnosti iz kulture, folklor, narodno stvaralaštvo
 
KUD "PETŐFI ", ZRENJANIN
Adresa: 23000 Zrenjanin, Petefijeva 1
Telefon: 023/562-164
Predsednik: Ormai Atila
Delatnost: negovanje mađarskih običaja i tradicije, folklora i ručnih radova
 
MAĐARSKI KULTURNI KRUG "NEZSÉNY", NEUZINA
Adresa: 23245 Neuzina, Franje Berkovića 40
Telefon: -
Predsednik: Marija Palkovič
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i običaja
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "NÉPKÖR", KULA
Adresa: 25230 Kula, Josip Kramer 45
Telefon: 025/722-613
Predsednik: Valka Karolj
Delatnost: organizacija okupljanja povodom značajnih narodnih praznika, učestvovanje na svim opštinskim, pokrajinskim manifestacijama vezani za mađarske običaje.
 
MKUD "VECSERA SÁNDOR", BAČKA PALANKA
Adresa: 21400 Bačka Palanka, Kralja Petra 1
Telefon: 021/751-862
Predsednik: Andriga Šandor
aktivnost: negovanje mađarskog narodnog običaja i tradicije
 
KUD "FEHÉR FERENC", RUMENKA
Adresa: 21201 Rumenka, J. Jovanović Zmaj 24
Telefon: 021/715-508
Predsednik: Feneši Peter
Delatnost: negovanje kulturne baštine
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", BUDISAVA
Adresa: 21242 Budisava, Vojvođanska 99
Telefon: 021/719-540
Predsednik: Juhas Andrea
Delatnost: organizacija kulturnog života na selu, negovanje mađarskog običaja
 
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I NEGOVANJE NACIONALNE BAŠTINE "NAGY SÁNDOR", NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Jožef Atile 16-18
Telefon: 021/503-099
Predsednik: Pap Ferenc
Delatnost: zaštita spomenika kulture mađarskog naroda na vojvođanskim prostorima, restauracija spomenika i izdavanje biltena
 
NOVOSADSKI MAĐARSKI ČITALAČKI KRUG, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Ćirila i Metodija 11
Telefon: 021/504-130
Predsednik: Matuška Marton
Delatnost: prikupljanje i iznajmljivanje stručnih knjiga i časopisa sa svih naučnih područja; prikupljanje i čuvanje zavičajne zbirke; organizacija kulturnih, literarnih i drugih stručnih predavanja i seminara
 
MKUD "SREM", SREMSKA MITROVICA
Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija  12
Telefon: 022/227-952
Predsednik: Šimonjik Zlatko
Delatnost: negovanje mađarskog narodnog običaja, scenska i muzička delatnost
 
MKPD "ADY ENDRE", SAJAN
Adresa: 23324 Sajan, Velika 96
Telefon: 064/200-7810
Predsednik: Benjocki Šara
Delatnost: negovanje mađarskog običaja
 
MKUD "MÓRICZ ZSIGMOND", DOROSLOVO
Adresa: 25243 Doroslovo, Nikole Tesle 60
Telefon: 025/862-408
Predsednik: Dioši Janoš
Delatnost: negovanje mađarskog narodnog običaja
 
KRUG KULTURE "KISS IMRE", BAČKO PETROVO SELO
Adresa: 21226 Bačko Petrovo Selo, Svetozara Miletića 29
Telefon: 021/804-133
Predsednik: Horvat Marija
Delatnost: negovanje običaja, podučavanje klasičnih i modernih plesa
 
MKUD "TISKI CVET" – TISZAVIRÁG,  TITEL
Adresa: 21240 Titel, Glavna  49
Telefon: 021/861-449
Predsednik: Sabo Eva
Delatnost: očuvanje mađarskog običaja, obučavanje narodnih igara i amaterskih predstava
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "SIMPOSYON", SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Maksima Gorkog 5/a
Telefon: 024/782-555
Predsednik: Presburger Čaba
Delatnost: izdavanje časopisa iz oblasti literarnog i umetničkog stvaralaštva, organizovanje književnih večeri
 
KUD "BARTÓK BÉLA", ČANTAVIR
Adresa: 24220 Čantavir, Maršala Tita 26
Telefon: 024/782-146
Predsednik: Nikolić Anton
Delatnost: negovanje mađarskog običaja i kulture
 
KUD "ADY ENDRE", STARA MORAVICA
Adresa: 24340 Stara Moravica
Telefon: 024/741-200
Predsednik: Meheš Bela
Delatnost: organizovanje umetničkih kolonija i izložbi slika i cilju širenja likovne kulture
 
MKUD "PETŐFI SÁNDOR", NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Jožef Atile 16
Telefon: 021/367-081
Predsednik: Mesaroš Ilonka
Delatnost: organizovanje književnih, folklornih manifestacija
 
DRUŠTVENA ORGANIZACIJA ZA KULTURU "ARACS" SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Žarka Zrenjanina 11
Telefon: 024/42-069
Predsednik: Gubaš Agota
Delatnost: izdavanje časopisa "ARAČ", osnivanje malih biblioteka
 
OMLADINSKI CENTAR "TORONTÁL", KIKINDA
Adresa: 23300 Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca  23
Telefon: 0230/58-202
Predsednik: Talpai Šandor
Delatnost: organizacija omladinskih, kulturnih, obrazovno-vaspitnih programa, negovanje mađarskog običaja u mestu i šire
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "ABRAHÁM PÁL", APATIN
Adresa: 25260 Apatin, P. Drapšina 49
Telefon: 025/774-381
Predsednik. Čikoš Đenđi
Delatnost: negovanje mađarskog običaja, organizacija raznih Aktivnosti na kulturnom i prosvetnom planu
 
OMLADINSKA ORGANIZACIJA "TURUL MADÁR", NOVO MILOŠEVO
Adresa: 23273 Novo Miloševo, Železnička 27
Telefon: 064/218-68-35
Predsednik: Palatinuš Oskar
Delatnost: organizacija omladinaca u mestu sa ciljem negovanja mađarskih nacionalnih vrednosti, svečano obeležavanje verskih praznika, organizacija sportskih aktivnosti
 
SPOMEN DANI "CSÉPE IMRE ", MALI IĐOŠ
Adresa: 24321 Mali Iđoš, Maršala Tita  34
Telefon: 024/730-020
Predsednik: Čordaš Mihalj
Delatnost: okupljanje eminentnih književnika, književnih kritičara, istoričara i folklorista u cilju obeležavanja spomena na Imrea Čepe
 
KD "PETŐFI SÁNDOR", TELEČKA
Adresa: 25222 Telečka, Trg slobode 3
Telefon: 025/86-001
Predsednik: Egete Eva
Delatnost: organizacija amaterskih delatnosti u mestu i šire, negovanje mađarskog jezika i običaja
 
MESNA KPZ, BEZDAN
Adresa: 25270 Bezdan, Žrtve fašizma 3
Telefon: 025/810-212
Predsednik: Kapitanj Karolj
Delatnost: organizacija kulturnih Aktivnosti na nivou sela
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "KÖKÉND", KIKINDA
Adresa: 23300 Kikinda, Dositejeva 38
Telefon: 0230/21-161
Predsednik: Barat Andraš
Delatnost: organizacija i obeležavanje istorijskih praznika vezanih za mađarskih živalj u tom mestu, pružanje pomoći mladim likovnim umetnicima, negovanje mađarskog običaja i jezika
 
MORAVIČKI INTELEKTUALNI FORUM, STARA MORAVICA
Adresa: 24340 Stara Moravica, Borisa Kidriča  20
Telefon: 024/741-022
Predsednik Crnković Gabor
Delatnost: podizanje kulturnog života meštana na viši nivo, organizacija kulturnog života i negovanje mađarskog jezika i običaja
 
MKPD "SZENTELEKI KORNÉL", SIVAC
Adresa: 25223 Sivac,  Milovana Jelića  83
Telefon: 025/712-309
Predsednik: Varagić Gabriela
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i običaja
 
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJE "VADVIRÁG", ADA
Adresa: 24430 Ada, Save Kovačevića 31
Telefon: 024/851-724
Predsednik: Bartok Ildiko
Delatnost: negovanje tradicije
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "ZETNA", SENTA
Adresa: 24400 Senta, Edvarda Kardelja 19/10
Telefon: 063/701-4648
Predsednik: Besedeš Ištvan
Delatnost: elektronska i klasična izdavačka delatnost
 
KUD "ETNO", BAJŠA
Adresa: 24331 Bajša, Zakina  6
Telefon: 024/721-183
Predsednik: Ruženka Suhanko
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i običaja
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "DOMBOS", MALI IĐOŠ
Adresa: 24321 Mali Iđoš, Ispod brda 1
Telefon: 024/730-598
Predsednik: Virag Gabor
Delatnost: organizacija festivala, okupljanje omladine i mladih umetnika
 
MKUD "BONÁZ SÁNDOR", IVANOVO
Adresa: 26233 Ivanovo, Doža Đerđa  65
Telefon: 013/629-245
Predsednik: Sekač Andraš
Delatnost: negovanje kulturne i narodne baštine
 
OBRAZOVNO-KULTURNA USTANOVA "CNESA", KANJIŽA
Adresa: 24420 Kanjiža, Trg Edvarda Kardelja 9
Telefon: 024/873-043
Predsednik: Bičkei Zoltan
Delatnost: očuvanje nacionalnih tekovina i vrednosti i njihova prezentacija na međunarodnom nivou
 
MKUD "SZIRMAI  KÁROLY", TEMERIN
Adresa: 21235 Temerin, Petefi Šandor 19
Telefon: 021/843-411
Predsednik: Majoroš Robert
Delatnost: čuvanje mađarske kulture i običaja, organizacija "Tini" festivala
 
MKUD "ARANY JÁNOS", IRIG
Adresa: 22406 Irig, Ive Lole Ribara  88
Telefon: 022/462-304
Predsednik: Vukmanović Eržebet
Delatnost: čuvanje mađarskog jezika i kulturne tradicije Mađara
 
KUD "TISZAGYÖNGYE", NOVI KNEŽEVAC
Adresa: 23330 Novi Kneževac, Tolstojeva 3
Telefon: 0230/82-117
Predsednik: Dobo Šandor
Delatnost: čuvanje mađarskog običaja i jezika
 
MKUD "OZORAY ÁRPÁD", KANJIŽA
Adresa: 24420 Kanjiža, Trg Edvarda Kardelja  9
Telefon: 024/874-962
Predsednik: dr Đerđ Pap
Delatnost: čuvanje mađarskog običaja i jezika na polju obrazovanja i kulture
 
UMETNIČKA SCENA "SZIVERI JÁNOS", MUŽLJA
Adresa: 23206 Mužlja, Mađarske Komune  39
Telefon: 023/527-311
Predsednik: Šandor Zoltan
Delatnost: organizacija mladih na književnom i kulturnom planu
 
HRIŠĆANSKI INTELEKTUALNI KRUG, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Somborski put 26/a
Telefon: 024/552-539
Predsednik: Miškolci Karolj
Aktivnost: organizovanje tribina i predavanja verskih sadržaja i seminara, prikupljanje stručnih materijala vezanih za veru
 
MKUD "CSÁSZÁRTÓ", BELO BLATO
Adresa: 23205 Belo Blato
Telefon: 023/889-049
Predsednik: Nađ Hajnalka
Delatnost: čuvanje i negovanje mađarskog običaja i jezika
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", MUŽLJA
Adresa: 23206 Mužlja, Mađarske komune 39
Telefon: 023/540-434
Predsednik: Varga Katalin
Delatnost: amatersko dramsko-scena, folklorna delatnost, otkrivanje mladih talenata, čuvanje i negovanje mađarskog običaja i jezika
 
KUD "LIFKA SÁNDOR", HAJDUKOVO
Adresa: 24414 Hajdukovo, Borisa Kidriča 30
Telefon: 024/758-021, 024/758-037
Predsednik: Šomođi Janoš
Delatnost: negovanje mađarskog običaja
 
KD "PETŐFI SÁNDOR", BANATSKI MONOŠTOR
Adresa: 23328 Banatski Monoštor, Petefi Šandora 33
Telefon: 0230/70-257
Predsednik: Mesaroš Čongor
Delatnost: očuvanje tradicije i običaja
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", GORNJI BREG
Adresa: 24406 Gornji Breg, JNA 41
Telefon: 024/821-602
Predsednik: Oz Sabo Imre
Delatnost: negovanje mađarske kulture
 
"VITKAY" DRUŠTVO ZA NEGOVANJE KULTURNIH BAŠTINA, DEBELJAČA
Adresa: 26214 Debeljača, Lenjinova 32
Telefon: 013/664-156
Predsednik: Sakalaš Oto
Delatnost: organizovanje Festivala mađarskih varoških pesama i čardaša - manifestacija vojvođanskih Mađara sa elementima međunarodne priredbe
 
MKUD "DÓZSA GYÖRGY", BAJMOK
Adresa: 24210 Bajmok, Moše Pijade 14
Telefon: 024/762-482
Predsednik: Varga Matild
Delatnost: negovanje kulture i jezika
 
MKUD "ARANY JÁNOS", SRBOBRAN
Adresa: 21480 Srbobran, Ribarska 19
Telefon: 021/730-185
Predsednik: Kiš Čaba
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i kulture
 
KUD ”FEKETICS”, FEKETIĆ
Adresa: 24323 Feketić, JNA 24
Telefon: 024/738-040, 024/738-447
Predsednik: Pal Karolj
Delatnost: negovanje mađarskih običaja, jezika i kulture
 
KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, TORDA
Adresa: 23214 Torda, M. Tita 2
Telefon: 023/831-020
Predsednik: Manga Jožef
Delatnost: negovanje mađarskog običaja, jezika i kulture
 
KUD ”ADY ENDRE”, STANIŠIĆ
Adresa: 25284 Stanišić, Dalmatinska 114
Telefon: 025/830-095
Predsednik: Križak Zoltan
Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture
 
KUD ”TISZASZENTMIKLÓS”, OSTOJIĆEVO
Adresa: 23326 Ostojićevo, M. Tita 36
Telefon: 0230/77-311
Predsednik: Reperger Mikloš
Delatnost: čuvanje mađarske pisane reči, nacionalnog identiteta i jezika
 
ETNOLOŠKO DRUŠTVO ”KISS LAJOS”, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Ž. Zrenjanina 11
Telefon: 024/571-938
Predsednik: Rafai Judit
Delatnost: organizacija etnologa u Vojvodini
 
MKUD ”FEHÉR FERENC”, RUMENKA
Adresa: 21201 Rumenka, J. Jovanovića Zmaja 24
Telefon: 021/715-508
Predsednik: Feneši Peter
Delatnost: organizovanje kulturno-umetničkog života rumenačkih Mađara, saradnja sa KUD-ovima iz bliže okoline
 
”ETNOKAMP” UDRUŽENJE ZA NEGOVANJE NARODNIH TRADICIJA, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Aranđelovačka 8
Telefon: 024/44-545
Predsednik: Vaš Geza
Delatnost: organizovanje letnjih kampova, negovanje narodnih tradicija
 
DOM MLADIH «BRATSTVO-JEDINSTVO»
KUD ”JÓKAI”, NOVI BEČEJ
Adresa: 23272 Novi Bečej, Radnička 80
Telefon: 023/772-577
Predsednik:
Delatnost:
 
KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, KAĆ
Adresa: 21241 Kać, J. Jovanović Zmaj 10
Telefon: 021/412-001, 021/411-121
Predsednik: Sokola Petar
Delatnost: negovanje mađarske kulture i običaja
 
KUD ”KODÁLY ZOLTÁN”, BAČKA TOPOLA
Adresa: 24300 Bačka Topola, Vuk Karadžić 1
Telefon: 024/711-554
Predsednik: Kelemen Gabor
Delatnost: negovanje mađarske kulture
 
KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, MARADIK
Adresa: 22372 Maradik, Cara Dušana 3
Telefon: 022/506-607
Predsednik: Koroknai Laslo
Delatnost: negovanje mađarske kulture i običaja
 
SKAUTSKI OKRUG ”TORONTÁL”, MUŽLJA
Adresa: 23206 Mužlja, Mađarske komune 56
Telefon: 023/549-814, 021/527-897
Predsednik: Beviz Laslo
Delatnost: negovanje i očuvanje skautskog duha među omladinom
 
DOM KULTURE ”JÓZSEF ATTILA”, DEBELJAČA
Adresa: 26214 Debeljača, Trg M. Tita 18
Telefon: 013/664-034
Predsednik: Fizer Jožef
Delatnost: negovanje kulture
 
KUD ”ADY ENDRE”, STARA MORAVICA
Adresa: 24340 Stara Moravica, Omladinska 2
Telefon: 024/741-185
Predsednik: Mašić Dejan
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i običaja, saradnja sa drugim kulturnim ustanovama
 
MKUD ”PETŐFI SÁNDOR”, BEČEJ
Adresa: 21220 Bečej, Republikanska 133/a
Telefon: 021/813-569
Predsednik: Kišimre-Serda Ana
Delatnost: negovanje kulture
 
KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, KUPUSINA
Adresa: 25262 Kupusina, Apatinski put 1
Telefon: 025/78-781, 025/78-656
Predsednik: Balog Pal
Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture
 
KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, ŠATRINCI
Adresa: 22328 Šatrinci, z.p. Krušedol, M. Tita 25
Telefon: 022/467-631
Predsednik: Viček Valentin
Delatnost: negovanje mađarske kulture i običaja
 
KD ”MÓRA FERENC”, ČOKA
Adresa: 23320 Čoka, Potiska 6
Telefon: 0230/71-936, 0230/71-054
Predsednik: Vaš Tibor
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i kulture
 
KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, MALI IĐOŠ
Adresa: 24321 Mali Iđoš, M. Tita 26
Telefon: 024/731-297
Predsednik: Linka Gabrijela
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i kulture
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "KISHERCEG", KIKINDA
Adresa: 23300 Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca  23
Telefon: 0230/34-296, 063/564-325
Predsednik: Pakši Zoltan
Delatnost: negovanje maternjeg jezika, recitacija i čitanje, izdavanje časopisa iz oblasti ekologije, umetnosti
 
MKUD ”TAMÁSI ÁRON”, VOJLOVICA
Adresa: 26000 Pančevo, Grobljanska 24
Telefon: 013/47-062
Predsednik: Lečei Vilmoš
Delatnost: kulturno-umetnički rad na očuvanju i negovanju tradicija, običaja i jezika sekelj-Mađara, kao i saradnja sa kulturnim organizacijama drugih nacionalnosti sa teritorije opštine, regiona, pokrajine
 
”MENDICUS” UMETNIČKI CENTAR, ČANTAVIR
Adresa: 242200 Čantavir, Srbobranska 13
Telefon: 024/782-018, 024/782-366
Predsednik: Kečenovič Žužana
Delatnost: čuvanje mađarskog jezika i stvaralaštva mađarske nacionalne manjine
 
KUD ”HINGA”, HAJDUKOVO
Adresa: 24414 Hajdukovo, Nosa bb
Telefon: 024/758-263, 024/758-044
Predsednik: Bičkai Ibolja
Delatnost: negovanje kulture narodnog i modernog plesa
 
KPD ”PETŐFI SÁNDOR”, JERMENOVCI
Adresa: 26363 Jermenovci, M. Tita 82
Telefon: -
Predsednik: Turi Mihalj
Delatnost: negovanje mađarskog običaja, amaterizma
 
KUD "ORION", BEČEJ
Adresa: 21220 Bečej, Trg bratstva i jedinstva 16
Telefon: 021/812-069
Predsednik: Fau Kalman
Delatnost: klasični i moderni ples, horsko pevanje, ručni radovi
 
KUD "ARANY JÁNOS", ČONOPLJA
Adresa: 25210 Čonoplja, Stepe Stepanovića 4
Telefon: 025/844-088
Predsednik: Bogničar Jožef
Delatnost: organizovanje pripadnika mađarske nacionalne manjine na polju sačuvanja mađarskog jezika i kulture
 
KD ”PETŐFI SÁNDOR”, BAČKI VINOGRADI
Adresa: 24415 Bački Vinogradi, Pap Pavla 2
Telefon: 024/757-104
Predsednik:
Delatnost:
 
OKRUŽNA ORGANIZACIJA SAVEZA SKAUTKINJA I SKAUTA VOJVOĐANSKIH MAĐARA SEVERNE BAČKE SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, 27. marta  1
Telefon: 024/30-427
Predsednik:
Delatnost:
 
KUD "ADY ENDRE", ŠUŠARA
Adresa: 26330 Šušara, Banatska 23
Telefon: -
Predsednik: Sunjog Gizela
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i kulture, običaja i folklora
 
KUD "JÓZSEF ATTILA", GUNAROŠ
Adresa: 24312 Gunaroš, Maršala Tita 101
Telefon: 024/726-135
Predsednik: Brezovski Suzana
Delatnost: negovanje kulture
 
UDRUŽENJE GRAĐANA ”ETNOLIFE”, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Kireška 3
Telefon: 024/41-686
Predsednik: Čeke Marta
Delatnost: negovanje mađarske tradicije i običaja, prikupljanje arhivske građe od važnosti za mađarsku kulturu
 
DRUŠTVO ”TELEHÁZ", TOTOVO SELO
Adresa: 24427 Totovo selo, Zlatiborska 4
Telefon: 024/883-041
Predsednik: Utaši Jene
Delatnost: organizovanje omladine u vannastavne aktivnosti, rešavanje socijalnih problema na lokalnom nivou
 
AMATERSKO POZORIŠNO DRUŠTVO ”ORPHEUS-THEATER”, ČOKA
Adresa: 23320 Čoka, M. Tita 2
Telefon: 0230/71-867
Predsednik: Laslo Sabo
Delatnost: organizacija susreta pozorišta i izvođenje pozorišnih predstava
 
”ÁRGUS” CIVILNO UDRUŽENJE MAĐARA ZA PRAVA MANJINA, NOVI SAD
Adresa: 21120 Novi Sad, Braće Ribnikara 8
Telefon: 021/621-609
Predsednik: Đerđika Gal
Delatnost: praćenje načina ostvarivanja prava nacionalnih manjina i civilnih udruženja koja se bave pitanjem mađarske nacionalne manjine
 
OMLADINSKI KLUB ZRENJANIN, ZRENJANIN
Adresa: 23000 Zrenjanin, 4. juli 16/17
Telefon: 023/68-274, 023/562-039
Predsednik: Kečkeš Ištvan
Delatnost: organizovanje omladine
 
”FIKUSZ” ORGANIZACIJA NEZAVISNE OMLADINE, KUPUSINA
Adresa: 25262 Kupusina, Apatinski put 1
Telefon: 025/78-674
Predsednik: Pašti Zoltan
Delatnost: organizovanje omladine
 
Z-11 UDRUŽENJE GRAĐANA, SENTA
Adresa: 24000 Senta, Ivo Lola Ribara 102
Telefon: 024/815-093
Predsednik: Kokai Peter
Delatnost: negovanje muzičke kulture i horskog pevanja
KPD ”BARTÓK BÉLA”, HORGOŠ
Adresa: 24410 Horgoš, Maršala Tita 2
Telefon: 024/792-131
Predsednik: Takač Jožef
Delatnost: negovanje mađarske kulture
 
KUD ”PACSÉR”, PAČIR
Adresa: 24342 Pačir, Laze Kostića 2
Telefon: 024/744-060
Predsednik: Varga Janoš
Delatnost: negovanje tradicije i kulture Mađara
 
KUD "MÓRA ISTVÁN", KEVI
Adresa: 24352 Kevi, Aranj Janoša 2
Telefon: 024/846-014
Predsednik: Perpauer Atila
Delatnost: negovanje tradicije i kulture Mađara
 
KUD "EGYSÉG", KIKINDA
Adresa: 23300 Kikinda, Dositejeva 38
Telefon: 0230/21-161
Predsednik: Kiš Laslo
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i kulture
 
VIFÓ - DOROSLOVO
Adresa: 25243 Doroslovo, Zmaj Jovina 47
Telefon: 025/862-400
Predsednik: Holo Roland
Delatnost: organizovanje omladine
 
STAROBEČEJSKI HOR ”SCHOLA CANTORUM”, BEČEJ
Adresa: 21220 Bečej, JNA 158
Telefon: 021/816-685
Predsednik: Nađ Otilija
Delatnost: horsko pevanje
 
VOJVOĐANSKA "PAX ROMANA", SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica Ptujska 4
Telefon: 024/34-517
Predsednik: dr Bognar Ištvan
Delatnost: organizovanje hrišćanske inteligencije
 
”ANONYMUS” OMLADINSKO UDRUŽENJE, SENTA
Adresa: 24400 Senta, Narodne revolucije 15
Telefon: 024/812-336
 
KUD "JÓKAI MÓR", MALE PIJACE
Adresa: 24416 Male Pijace, Bratstva i jedinstva 5
Telefon: 024/882-025
Predsednik: Kovač Marija
Delatnost: negovanje tradicije folklora, dramska sekcija, moderni ples
 
SAVEZ LJUBITELJA RUČNIH RADOVA VOJVODINE, ADA
Adresa: 24430 Ada, Trg Oslobođenja 3/a
Telefon: 024/851-615
Predsednik: Nača Ištvan
Delatnost: negovanje folklornih motiva preko izrade ručnih radova naroda i nacionalnih manjina koji žive na Vojvođanskom prostoru
 
KULTURNI KRUG ”TAKÁCS RAFAEL”, PADEJ
Adresa: 23325 Padej, Maršala Tita 54
Telefon: 063/813-6928
Predsednik: Retek Laslo
Delatnost: negovanje kulturnog života Mađara u selu
 
KD ”PETŐFI SÁNDOR”, TELEČKA
Adresa: 25222 Telečka, Trg Oslobođenja 3
Telefon: 025/86-001
Predsednik: Egete Eva
Delatnost: organizacija amaterskih Aktivnosti, kulturnog života Mađara
 
KUD ”FEHÉR AKÁC”, TOTOVO SELO
Adresa: 24427 Totovo Selo, Zlatiborska 1
Telefon: 024/887-084
Predsednik: Pišpek Marija
Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture
 
KUD ”ADY ENDRE”, NOVA CRNJA
Adresa: 23218 Nova Crnja, JNA 115
Telefon: 023/815-051
Predsednik: Vladuc Šandor
Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture
 
KUD "NÉMETH LÁSZLÓ", SVETOZAR MILETIĆ
Adresa: 25211 Svetozar Miletić, Somborski put 76.
Telefon: -
Predsednik: Štefko Geza
Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture
 
KUD ”LUDAS MATYI”, ŠUPLJAK
Adresa: 24418 Šupljak, Kostolanji Arpad 108
Telefon: 024/753-063
Predsednik: Aladič Tibor
Delatnost: amatersko pozorište, folklor i zaštita životne sredine
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", OROM
Adresa: 24207 Orom, Trg palih boraca
Telefon: 024/799-018, 024/799-038
Predsednik: Konc Lazar
Delatnost: kultura i obrazovanje
 
KUD "KÁLMÁNY LAJOS", BANATSKO ARANĐELOVO
Adresa: 23332 Ban. Aranđelovo, Partizanska 54
Telefon: 0230/89-021
Predsednik:
Delatnost:
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", PANČEVO
Adresa: 26000 Pančevo, Cara Lazara 19
Telefon: 013/348-500
Predsednik: Ranc Karolj
Delatnost: negovanje običaja i kulture mađarskog naroda u Vojvodini
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", SKORENOVAC
Adresa: 26228 Skorenovac, JNA 29
Telefon: 013/754-066
Predsednik: Mađar Janoš
Delatnost: negovanje običaja mađarskog življa na ovom prostoru
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", TOBA
Adresa: 23222 Toba, Lajoša Košuta 14
Telefon: 023/810-022
Predsednik: Lacko-Farkaš Eržebet
Delatnost: negovanje običaja mađarskog življa na ovom prostoru
 
KUD "ADY ENDRE", TORNJOŠ
Adresa: 24352 Tornjoš, Maršala Tita 3
Telefon: 024/841-227
Predsednik: Pinter Atila
Delatnost: negovanje mađarskog običaja
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", DOBRIČEVO
Adresa: 26346 Dobričevo
Telefon: 013/855-381
Predsednik: Virag Gizela
Delatnost: negovanje mađarskog jezika i običaja
 
KUD "KOSSUTH LAJOS", KRUŠČIĆ
Adresa: 25225 Kruščić, Novaka Pejčića 46
Telefon: 025/70-114, 025/70-223
Predsednik: Pobojčik Čaba
Delatnost: negovanje mađarskih običaja i kulture
 
KUD "ARANYKALÁSZ", OROM-DOLINE
Adresa: 24207 Orom-Doline, Petefi Šandora 102
Telefon: 024/799-403
Predsednik: Poša Magdolna
Delatnost: negovanje mađarskog jezika, kulture i običaja
 
KPC "THURZÓ LAJOS", SENTA
Adresa: 24400 Senta, Poštanska 18
Telefon: 024/812-526
www.kapocs.org.yu
Predsednik: Hajnal Jene
Delatnost: organizacija Mađara na svim poljima kulturno-umetničkog stvaranja
 
DRAMSKO-LITERARNO UDRUŽENJE "GRACZA JÁNOS", NOVO ORAHOVO
Adresa: 24351 Novo Orahovo, Košut Lajoša 2
Telefon: 024/723-051
Predsednik: Benčik Katalin
Delatnost: negovanje kulture
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", SOMBOR
Adresa: 25000 Sombor, Venac Petra Bojovića 13
Telefon: 025/23-164
Predsednik: Karcher Eržibet
Delatnost: prezentacija mađarske kulture, negovanje tradicija i običaja
 
KD "ARANYKAPU", ADA
Adresa: 24400 ADA, ulica Halas Jožefa 22
Telefon: 024/853-108
Predsednik: Šoti Erne
Delatnost: okupljanje i sačuvanje mađarskih kulturnih vrednosti i njihova prezentacija u Vojvodini i u svetu
 
UDRUŽENJE GRAĐANA ZA UNAPREĐENJE SUBOTIČKE REGIJE "EUROPE GATE", SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Moša Pijade 7
Telefon: 024/546-463
Predsednik: Boni Laslo
Delatnost: zaštita čovekove životne okoline, unapređenje grada, razvoj malog i srednjeg preduzetništva, pitanja iz oblasti visokog obrazovanja
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "SOCIETAS PRO FAMILIJA", BAČKO PETROVO SELO
Adresa: 21226 Bačko Petrovo Selo,  Rečo Janoš 74
Telefon: 021/803-776
Predsednik: Ric Đerđ
Delatnost: rad sa omladinom na polju higijene
 
OMLADINSKI KLUB "TINET", SKORENOVAC
Adresa: 26228 Skorenovac,  Bratstva i Jedinstva  30
Telefon: 013/764-066
Predsednik: Dani Erne
Delatnost: organizovanje omladine na polju kulture i sporta
 
OMLADINSKI KUD "SZALMASZÁL", SKORENOVAC
Adresa: 26228 Skorenovac,  1. Maj bb
Telefon: 013/764-137
Predsednik: Nađ Marija
Delatnost: podučavanje dece, školskog i predškolskog uzrasta mađarskim običajima i rukotvorinama
 
ČITALAČKI KRUG "FELSŐHEGYI OLVASÓKÖR", GORNJI BREG
Adresa: 24406 Gornji Breg,  JNA 41
Telefon: 024/843-073
Predsednik: Fodor Ištvan
Delatnost: čuvanje bibliotečkog fonda, saradnja sa drugim izdavačkim kućama i bibliotekama
 
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU MAJKI I DECE "IZIDA", MALI IĐOŠ
Adresa: 24323 Feketić, Bratstva 20
Telefon: 024/738-042
Predsednik: Pap Julijana
Delatnost: humanitarne akcije
 
KUD "PETŐFI SÁNDOR", BEZDAN
Adresa: 25275 Bezdan, Somborski put 21
Telefon: -
Predsednik: Foki Ištvan
Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture
 
KUD "ARANY JÁNOS", BOGOJEVO
Adresa: 25245 Bogojevo, 29. novembra  33
Telefon: 025/875-602
Predsednik: Klenac Jožef
Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture
 
KUD "JÓZSEF ATTILA", SVILOJEVO
Adresa: 25265 Svilojevo, Železnička bb
Telefon: 025/797-015, 025/797-205, 025/797-004
Predsednik: Horvat Bela
Delatnost: negovanje mađarske kulture
 
DRUŽENJE EKOLOGA "CSORNAI RICHÁRD", SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Engelsova 9
Telefon: 024/556-851
Predsednik: Ištvan Hulo
Delatnost: ekološka pitanja, edukacija mladih i organizovanje letnjih ekoloških kampova
 
UDRUŽENJE ZA NEGOVANJE NARODNIH OBIČAJA "LEVENDULA", KANJIŽA
Adresa: 24420 Kanjiža, Lajoša Košuta 1a
Telefon: 024/875-144
Predsednik: Terteli Ildiko
Delatnost: negovanje narodnih običaja, muzike, plesa i rukotvorina
 
KUD "TESTVÉRISÉG-EGYSÉG", RUSKO SELO
Adresa: 23314 Rusko Selo, Bratstva i jedinstva 124
Telefon: 0230/58-698
Predsednik: Lerik Gizela
Delatnost: negovanje narodnih običaja i pozorišni amaterizam
 
 
 
MAKEDONCI
 
UDRUŽENJE MAKEDONACA STARA PAZOVA Adresa: 22300 Stara Pazova, Slovenksi trg bb 
Telefon: 064/980 35 61 E-mail: makedonci.stp@gmail.com Predsednik: Cane Angelevski Šifra delatnosti: 9499 

Ciljevi udruženja: u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina Srbije (Sl.glasnik RS. br.72/09)

NACIONALNI SAVET MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
Adresa: 26201 Jabuka, Trg Borisa Kiriča br.3.
Telefon: 013/624-197
E-mail: nsmakedonaca@panet.co.yu
Predsednik: Jovan Radeski
 
UDRUŽENJE GRAĐANA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE JUŽNOBANATSKOG OKRUGA "VARDAR"
Adresa: 26000 Pančevo, Paje Marganovića 13
Telefaks: 013/513-064
Predsednik: Jovan Radeski
Delatnost: udruženje deluje na teritoriji Južnog Banata. 
Delatnost, cilj i zadatak udruženja je da okuplja pripadnike makedonske nacionalne manjine, njihove porodice i prijatelje radi ostvarivanja nacionalnih sloboda 
iz Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u SRJ (sada Državnoj zajednici SCG). Aktivnosti u negovanju tradicije i običaja zemlje, porekla, negovanje jezika i folklora. 
Delovanje i van granica Državne zajednice Srbije
 
JUGOSLOVENSKO-MAKEDONSKO DRUŠTVO "ŠAR PLANINA"
Adresa: 21000 Novi Sad (Podružnica Novi Sad), Mičurinova 54
Telefon: 021/331-902 i 021/610-997, faks: 621-282
Predsednik:
Delatnost: razvijanje i negovanje kulturne, zabavne i druge aktivnosti i saradnje, prijateljstva i dobrosusedstva građana Srbije i Crne Gore i Makedonije
 
 
NEMCI
 
KROVNA ORGANIZACIJA SCG
SAVEZ NEMAČKIH UDRUŽENJA SRBIJE I CRNE GORE
Adresa: 21000 NOVI SAD, Puškinova br. 29
Telefon: 021/364-178
Predsednik: Burbah Gerhard
Delatnost: očuvanje, širenje i negovanje nacionalne kulture Nemaca
 
NEMAČKO UDRUŽENJE "DONAU"
Adresa: 21000 Novi Sad, Kozaračka br. 6
Telefon: 021/505-507
Predsednik: Burgermajer Andreas
Delatnost: očuvanje, širenje i negovanje nacionalne kulture Nemaca
 
NEMAČKO UDRUŽENJE ZA DOBROSUSEDSKE ODNOSE "KARLOWITZ"
Adresa: 21205 Sremski Karlovci, Patrijarha Rajačića br. 30
Telefon: 021/881-707; 063/528-747
Predsednik: Stjepan Seder
Delatnost: očuvanje kulture i baštine Nemaca u Sremskim Karlovcima
 
NEMAČKO UDRUŽENJE KIKINDA
Adresa: 23300 Kikinda, Toze Markovića br. 54
Telefon: 0230/31-578; 064/215-10-81
Predsednik: Simić Ivan
Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Kikindi
 
NEMAČKO UDRUŽENJE "BEČKEREK", ZRENJANIN
Adresa: 23000 Zrenjanin, Makedonska br. 11
Telefon: 023/511-249, 023/34-501
Predsednik: Bomble Petar
Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Zrenjaninu
 
NEMAČKO UDRUŽENJE BELA CRKVA
Adresa: 26340 Bela Crkva, Nemanjina br. 15
Telefon: 013/853-157
Predsednik: Miodrag de Das Mihajlović
Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Beloj Crkvi
 
NEMAČKO UDRUŽENJE U BAČKOJ TOPOLI - BAJŠI
Adresa: 24331 Bajša, Sivački put br. 12
Telefon: 024/721-052
Predsednik: Kirš Mikloš
Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Bajši
 
HUMANITARNO UDRUŽENJE NEMACA "GERHARD"
Adresa: 25000 Sombor, Ernea Kiša br. 26
Telefon: 025/24-044
Predsednik: Anton Beck
Delatnost: humanitarna i obrazovna
 
UDRUŽENJE NEMACA OPŠTINE ODŽACI
Adresa: 25250 Odžaci, Jurija Gagarina br. 23
Telefon: 025/743-339
Predsednik: Miler Stevan
Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Odžacima 
 
NEMAČKI NARODNI SAVEZ
Adresa: 24000 Subotica, Karađorđev put br. 72
Telefon: 024/30-588
Predsednik: Rudolf Vajs
Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Subotici
 
NEMAČKO UDRUŽENJE "PANČEVAČKI RIT"
Adresa: Padinska Skela, Ulica Nova br. 55/6
Telefon: 011/33-23-061
Predsednik: Johana Bukovac
Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Padinskoj Skeli
 
NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" - Muzejska jedinica
Adresa: 25250 Odžaci, Jurija Gagarina br. 20
Telefon: 025/742-189
Olga Andraši, muzejski savetnik
Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Odžacima
 
NEMAČKO UDRUŽENJE ZA SRPSKO-NEMAČKO PRIJATELJSTVO KNIĆANIN
Adresa: 23265 Knićanin, Karađorđeva br. 12
Telefon: 023/867-008, 023/867-208
Predsednik: Stojković Srboljub
Delatnost: negovanje nemačkih spomen-obeležja u Knićaninu
 
 
 
ROMI
 
NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE
Adresa: 18400 Prokuplje, Kruševačka 37
Telefon: 063/855-0167
Predsednik: Vitomir Mihajlović
 
"MATICA ROMSKA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Barska 10a
Telefon: 021/414-065, 064/819-5030
Predsednik: Petar N. Nikolić
Delatnost: edukacija i emancipacija i razvijanje stvaranje i prezentacija elitne romske kulture i uslova za upoznavanje drugih nacionalnih zajednica sa kulturnim vrednostima
 
KULTURNI CENTAR ROMA
Adresa: 24000 Subotica, Skerlićeva br. 35
Telefon: 024/553-267, 064/121-8678
Predsednik: Stevan Nikolić
Delatnost: edukacija romske dece predškolskog uzrasta, produženi boravak u osnovnim školama kao i ženski programi
 
KPD "ROMA"
Adresa: 25260 Apatin, Velika 11
Telefon: 025/776-439
Predsednik: Ignac Josip
Delatnost:
 
"ROMSKA SREĆA"
Adresa: 23207 Aradac, Ive Lole Ribara 70
Telefon: 023/887-270
Predsednik: Ljubiša Petrović
Delatnost: nefunkcioniše (organizovanje kulturnih i drugih prava romske nacionalsti, organizovanje stručnih i naučnih skupova i saradnja sa drugim institucijama i licima kako bi obezbedila bolju zaposlenost Roma)
 
"RUMUNKA"
Adresa: 25272 Bački Monoštor, Pionirska 48
Telefon: 025/807-863
Predsednik: Ivan Petrović
Delatnost: sportske, kulturne i edukativne manifestacije
 
"BELI GALEB"
Adresa: 25272 Bački Monoštor, Partizanska 1
Telefon: 025/807-230
Predsednik: Josip Petrović
Delatnost: opšta emancipacija romskog naroda kroz različite kulturne, sportske i druge aktivnosti
 
"ROMSKI PUT"
Adresa: 23232 Begejci, Žarka Zrenjanina 22
Telefon: 023/827-741, 827-643
Predsednik: Stan Joška
Delatnost: negovanje jezika, tredicije i običaja, saradnja sa drugim udruženjima
 
"ROM"
Adresa: 21300 Beočin, Heroja Brila 44
Telefon: 021/870-608
Predsednik: Selimi Ramiz
Delatnost: obrazovanje i edukacija dece Roma
 
"KULTURNI CENTAR"
Adresa: 21300 Beočin, Železnička 43
Telefon: 063/863-7629
Predsednik: Drmaku Avdilj
Delatnost: obrazovanje Roma
 
"ŠUKARIPE"
Adresa: 21300 Beočin, Petra Kočića bb
Telefon: 063/863-2970
Predsednik: Seljimi Ašmedin
Delatnost: informisanje
 
"MLADI ROMI"
Adresa: 25245 Bogojevo, Košut Lajoša 12
Telefon: 025/875-370
Predsednik: Jelica Mišković
Delatnost: edukacija Roma
 
"ROMSKI TON"
Adresa: 22313 Vojka, Nikole Pašića 15
Telefon:
Predsednik: Duško Jovanović
Delatnost: nefunkcionišu
 
"SUNCE"
Adresa: 26300 Vršac, Dositejeva 78
Telefon: 063/814-17-40
Predsednik: Dragica Tobej-Kaldaraš
Delatnost: likovna i književna (poezija)
 
"LOVARA"
Adresa: 26214 Debeljača, Tančić Mihalja 5
Telefon: 013/664-459
Predsednik: Branko Ivanov
Godina osnivanja: 1998.
Broj članova: 83
Delatnost: edukacija Roma
 
"NEVO DROM"
Adresa: 26214 Debeljača, Lenjinova 49
Telefon: 013/665-083
Predsednik: Pero Nikolić
Delatnost: emancipacija Roma kroz kulturne, prosvetne i sportske aktivnosti kao i razvoj civilnog društva i unapređenje odnosa romske populacije sa institucijama sistema
 
"ROMSKI SAN-ROMANO SUNO"
Adresa: 25254 Deronje, Svetozara Miletića 38
Telefon: 025/872-130, 063/55-6463
Predsednik: Ranko Jovanović
Delatnost: obrazovanje, kultura i informisanje
 
"ROMSKI SAN I NAPREDAK"
Adresa: 23335 Đala, Vojvode Mišića 39
Telefon: 064/279-2619
Predsednik: Sava Šajin
Delatnost: obrazovanje i edukacija Roma
 
"NAPREDAK"
Adresa: 21239 Đurđevo, Nikole Pašića 24
Telefon: 021/839-166, 064/152-6135
Predsednik: Siniša Petrović
Delatnost: Integracija Roma u sve svere kulturnog i javnog života, jednakost i  ravnopravnost u demokratskom društvu na teritoriji opštine Žabalj
 
"ISTRAŽIVAČI ROMI"
Adresa: 21230 Žabalj, Šajkaška 22
Telefon: 063/850-1543
Predsednik: Marija Aleksandrović
Delatnost: istraživanje u sferama: obrazovanja, samozapošljavanja zdravstvenog prosvećivanja, kulture i tradicije kao i saradnja sa drugim udruženjima
 
"AMARO ČAČIPE" - NAŠA ISTINA
Adresa: 21230 Žabalj, Laze Kostića 52
Telefon: 021/865-110
Predsednik: Đorđe Fan
Delatnost: borba protiv diskriminacije, jednakost pred svim drž. organima i ekonomsko jačanje Roma kao i podsticanje kulture i opšta integracija u demokratsko društvo
 
"DRUŠTVO ROMA"
Adresa: 23210 Žitište, Cara Dušana 15
Telefon: 023/821-355
Predsednik: Slavica Mrđa
Delatnost: zdravstvo, obrazovanje i rešavanje socijalno-ekonomskih problema Roma
 
"SVI ROMI"
Adresa: 23000 Zrenjanin, Titelski red 23a
Telefon: 023/510-097, 064/197-5600
Predsednik: Hasan Ćosović
Delatnost: edukacija romske dece i Roma
 
"ZVEZDA VODILJA"
Adresa: 23000 Zrenjanin, Žarka Turinskog 100
Telefon: 064/216-6507, 064/241-3437
Predsednik: Dobrila Nikolić, Jožef Nikolić.
Delatnost: edukacija, roma omladine, dece, rad u spec. školi
 
"ROMA"
Adresa: 26201 Jabuka, Lenjinova 68
Telefon: 063/375-742
Predsednik: Zoran Valevski
Delatnost: Kulturno umetničko društvo
 
"ROMKINJE BANATA"
Adresa: 23300 Kikinda, Miloša Ostojina 178a
Telefon: 064/280-6261
Predsednik: Nataša Šajin
Delatnost: edukacija i emancipacija Romkinja
 
"AŠUNEN ROMALE"
Adresa: 26220 Kovin, Ratka Pavlovića 18
Telefon: 013/744-974, 064/208-17-13
Predsednik: Srđan Miler
Delatnost: očuvanje kulture
 
"ROMA"
Adresa: 23300 Kikinda, Veliki bedem 72
Telefon: 064/21-77-476
Predsednik: Mile Šajin
Delatnost: edukacija Roma
 
"ROMANO ILO"
Adresa: 21241 Kać, Železnička pruga 25
Telefon: 021/839-166
Predsednik: Siniša Petrović
Delatnost: integracija Roma u sve svere kulturnog i javnog života, veća demokratizacija društva, borba protiv diskriminacije i jednakosti za sve građane
 
"BARO ILO-VELIKO SRCE"
Adresa: 22223 Kuzmin, Železnička bb
Telefon: 022/264-329
Predsednik: Dule Martinović
Delatnost:
 
"ZLATNA POTKOVICA"
Adresa: Melenci, Srpskih vladara 59
Telefon: 023/731-008
Predsednik: Čeda Jovanović
Delatnost: samozapošljavanje
 
"URMA"
Adresa: 23305 Mokrin,
Telefon: 0230/62-286, 064/27-811-12
Predsednik: Veldi Miodrag
Delatnost: Kulturno-umetničko tradicionalno vaspitno društvo
 
"ROMA"
Adresa: 23272 Novi Bečej, Đure Jakšića 29
Telefon: 064/135-8218
Predsednik: Danica Šajin
Delatnost: edukacija i emancipacija romske dece i žena na teritoriji SO Novi Bečej
 
"BEGEJ"
Adresa: 23272 Novi Bečej, Prva krajiška 37
Telefon: 064/252-2054
Predsednik: Vasa Milićev
Delatnost: informisanje, sportske aktivnosti kao i poboljšanje infra strukture
 
"AMARILIS"
Adresa: 21000 Novi Sad, Oml. radnih akcija 52
Telefon: 063/522-342
Predsednik: Radmila Zećirović
Delatnost: emancipacija i edukacija romkinja, aškalijki i bejašica
 
"ROMA NASELJE BANGLADEŠ"
Adresa: 21000 Novi Sad, Rumenački put bb
Telefon: 064/178-8661
Predsednik: Đura Farkaš
Delatnost:
 
"BRAĆA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Ilirska 45
Telefon: 063/537-364
Predsednik: Sava Aleksandrović
Delatnost: edukacija, kultura, tradicija i informisanje
"UNIJA ROMSKIH STUDENATA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Ćirpanova 26
Telefon: 063/479-806
Predsednik: Đorđe Jovanović
Delatnost:
 
"DRUŠTVO ZA OČUVANJE KULTURE ROMA – ZVEZDA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Heroja Pinkija 68
Telefon: 021/505-472, 064/245-82-40
Predsednik: Jovan Nikolić
Delatnost: edukacija porodice, dece i njihova socijalizacija u svim oblastima borbe protiv negativnih društvenih pojava
 
"ROMA MUZIKA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Poštanska 9
Telefon: 021/51-158
Predsednik: Olah Vince
Delatnost:
 
UDRUŽENJE ROMA ZA NEPRISTRASNO INFORMISANJE "PETAO"
Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27,
Telefon: 021/616-213, 063/563-295
Predsednik: Ištvan Farkaš 
Delatnost: razvijanje i zaštita prava na nepristrasno, blagovremeno i potpuno informisanje Roma i o romima, te unapređivanje primene standardizovanog romskog jezika u medijima
 
"NOVI HORIZONTI"
Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27
Telefon: 021/616-213
Predsednik: Bajram Kurteši
Delatnost: edukacija Roma
 
"TRIFUN DIMIĆ"
Adresa: 21000 Novi Sad, Otokara Keršovanija 22
Telefon: 021/411-517
Predsednik: Ignjac Slavko
Delatnost: edukacija Roma, Romkinja i dece, kao i sakupljanje kulturne baštine romskog naroda
 
"ROMA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Veliki rit 141
Telefon: 021/411-136, 063/865-6759
Predsednik: Radojko Nikolić
Delatnost: edukacija i poboljšanje životnih uslova
 
"BAHTALE ROMA" MALI BEOGRAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Veliki rit 141
Telefon: 021/411-136, 063/865-6759
Predsednik: Radojko Nikolić
Delatnost: edukacija i poboljšanje životnih uslova
 
"UDRUŽENJE ROMSKIH GRAĐANA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Slavka Rodića 44
Telefon: 063/897-34-36
Predsednik: Agim Geri
Delatnost: edukacijom i socijalizacijom Roma kao i negovanjem kulture
 
UDRUŽENJE RASELJENIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE
Adresa: 21000 Novi Sad, Ulica I br. 39
Telefon: 064/28-26-375
Predsednik: Afrim Hajoli
Delatnost: edukacija i emancipacija raseljenih lica pre svega Roma na području Šangaja, kao i samozapošljavanje Roma
 
KPD "ROMA"
Adresa: 25000 Sombor, Beogradska 31
Telefon: 025/23-804
Predsednik: Nebojša Radosavljević
Delatnost: edukacija i saradnja sa lokalnom samoupravom
 
"SRETNI ROMI"
Adresa: 25000 Sombor, Kamenka Gagrčina 26
Telefon: 025/24-265, 063/772-95-43
Predsednik: Milan Nikolić
Delatnost: obrazovanjem, kulturom, ekonomskim programima, soc. zaštitom
 
"ROMSKA KUĆA"
Adresa: 25000 Sombor, Miloša Obilića 8
Telefon: 025/32-475, 063/84-39-594
Predsednik: Piroška Kovač
Delatnost: bave se problematikom Roma u vidu samozapošljavanja i edukacija
 
KPD "ROMA"
Adresa: 25264 Sonta, Vuka Karadžića 16a
Telefon: 063/845-6633
Predsednik: Antun Čonka
Delatnost: ljudska prava, infrastruktura, ekonomski programi, obrazovanje
 
KUD "ROM"
Adresa: 21480 Srbobran, Niška 25
Telefon: 021/730-047
Predsednik: Slavko Dimić
Delatnost: Kulturno umetničko društvo
 
"ROMA"
Adresa: 23220 Srpska Crnja, Borisa Kidriča 63
Telefon: 023/811-397, 063/848-0252
Predsednik: Ljubomir Kolompar
Delatnost: edukacija romske dece
 
"ROMSKI HOLOKAUST SREMA"
Adresa: 22300 Stara Pazova, Isidora Sekulić 71
Telefon: 063/139-3905
Predsednik: Branislav Jovanović
Delatnost: očuvanje kulture i tradicije, edukacija, humanitarna pomoć, samozapošljavanje kao i istraživanje (stradanja Roma za vreme Drugog sv. rata)
 
"ROMSKA DUŠA"
Adresa: 24000 Subotica, Đure Đakovića 43
Telefon: 024/33-205
Predsednik:
Delatnost:
 
"ROMA"
Adresa: 21240 Titel, Glavna 143
Telefon: 021/860-186, 868-185, 064/183-40-98
Predsednik: Slobodan Stojković
Delatnost: edukacija romske populacije kao i negovanje kulture i tradicije Roma
 
"PHARO DROM"
Adresa: 24410 Horgoš, M. Tita 2
Telefon: 063/89-04-969
Predsednik: Farkaš Edit
Delatnost: edukacija Roma i poboljšanje opštih uslova života Roma
 
"ROTA-TOČAK"
Adresa: 21238 Čurug, Zmaj Jovina 29
Telefon: 021/834-926, 064/218-22-82
Predsednik: Radul Dušan
Delatnost: edukacija Roma na teritoriji SO Žabalj
 
"SVI ROMI"
Adresa: Šangaj III/49
Telefon: 021/617-852, 064/250-2923
Predsednik: Nikola Kalanjoš
Delatnost:
 
"ROMSKI TOČAK"
Adresa: 22240 Šid, Bosutska 11
Telefon: 022/710-820
Predsednik: Branko Nikolić
 
"BORA DIMIĆ"
Adresa: 21244 Šajkaš, Sonja Marinković 132
Telefon: 064/183-72-84
Predsednik: Bogdan Petrović
Delatnost:
 
"ROMANO ILO"
Adresa: Đurđevo, Đurđevdanska 27
Telefon: 063/714-35-78, 063/714-35-78
Predsednik: Đura Oršoš
Delatnost:
 
"ZAJEDNICA SRBA, ROMA I OSTALIH NACIONALNIH MANJINA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Durmitorska 32
Telefon:
Predsednik: Izmir Plavc
Delatnost:
 
UDRUŽENJE GRAĐANA ROMA, SIVAC
Adresa: 25223 Sivac, M. Tita 197
Telefon: 025/712-974
Predsednik: Mihajlo Đorđević
Delatnost: opšta emancipacija romske zajednice
 
KPD "ROMSKA VATRA"
Adresa: 26222 Bavanište, Njegoševa 204
Telefon: 064/216-59-76
Predsednik: Goran Đorđević
Delatnost: kultura i prosveta
 
KPD "ROM A DETELINARA" NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Rumenački put 81
Telefon:
Predsednik: Mihajlović Sava
Delatnost: Edukacija romske populacije
 
"LUNGO DROM – DUGAČAK PUT"
Adresa: 21220 Bečej, Kolubarska 29
Telefon: 021/814-842
Predsednik: Tituš Katalin
Delatnost: Edukacija romske populacije
 
 
 
RUMUNI
 
NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE
Adresa: 21000 Novi Sad, Mihajla Pupina 28
Telefon: 021/457-583
E-mail: mali_djusa@yahoo.com
Predsednik: Daniel Petrović
 
RUMUNSKO DRUŠTVO (FONDACIJA) ZA ETNOGRAFIJU I FOLKLOR IZ VOJVODINE
Adresa: 21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/III
Telefon: 021/424-186, 063/439-780
Predsednik: Kosta Rošu
Delatnost: negovanje i očuvanje etnografije i folklora Rumuna iz Vojvodine, organizovanje naučnih skupova iz domena istoriografije, etnografije, običaja i folklora Rumuna iz Vojvodine sakupljanjem muzeološke građe kao i organizovanjem muzeja duhovnosti Rumuna iz Vojvodine
 
DRUŠTVO ZA RUMUNSKI JEZIK IZ VOJVODINE
Adresa: 21000 Novi Sad, Sonje Marinković 16
Telefon: 021/394-412
Predsednik: Lučijan Marina
Delatnost: negovanje i istraživanje na polju lingvistike organizovanjem simpozijuma iz domena lingvistike, objavljivanjem istraživačkih radova i književnosti na rumunskom jeziku
 
ZAJEDNICA RUMUNA IZ SRBIJE I CRNE GORE
Adresa: 26300 Vršac, Sterijino sokače bb
Telefon: 013/823-435
Predsednik: Jon Čizmaš
Delatnost: negovanje i očuvanje muzike, folklora i običaja Rumuna, izdavanjem lista na rumunskom jeziku kao i posredovanje u školovanju Rumuna iz Vojvodine u Rumuniji
 
KNJIŽEVNO-UMETNIČKO DRUŠTVO "TIBISCUS"
Adresa: 26216 Uzdin, Tudor Vladimiresku 128
Telefon: 013/673-262
Predsednik: Vasile Barbu
Delatnost: objavljivanje književnih dela, lista kao i organizovanje manifestacija iz domena književnosti i umetnosti Rumuna iz Vojvodine
 
KUĆA ZA KULTURU "SADOVEANU"
Adresa: 26361 Lokve, Trg Oslobođenja 12
Telefon: 013/646-320
Predsednik: Jonika Muntean
Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine kao i amaterske pozorišne družine
 
KUD "FLACĂRA"
Adresa: 23232 Torak, Trg Slobode bb
Telefon: 023/827-210
Predsednik: Flaviu Doru Polverežan
Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine kao i amaterske pozorišne družine
 
KUD "GEORGE COŞBUC"
Adresa: 26336 z.p. Kuštilj, Vojvodinci, ul. 2. oktobar bb
Telefon:
Predsednik: Viorel Panćovan
Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine
 
KUD "LUCEAFĂRUL"
Adresa: 26300 Vršac, Pašićev trg 16
Telefon: 013/816-675
Predsednik: dr Jon Pakurariu
Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine i organizovanje kulturno-umetničkih programa koji obuhvataju stvaralaštvo Rumuna iz Vojvodine
 
KUD "LUMINA"
Adresa: 23000 Zrenjanin – Jankov Most, Zemljoradnička 4
Telefon: 023/894-026
Predsednik: Viorel Besu
Delatnost: negovanje tradicionalne muzike i folklora
 
KUD "MIHAI EMINESCU"
Adresa: 26336 Kuštilj Koriolan Doban 290
Telefon:
Predsednik: Viorel Đalađan
Delatnost: negovanje tradicionalne muzike i folklora
 
"ASTRA" RUMUNA U SRBIJI I CRNOJ GORI
Adresa: 26336 Kuštilj, Koriolan Doban 290
Telefon:
Predsednik: Jon Gašpar
Delatnost: organizacija je filijala "Astre" iz Rumunije i neguje tradiciju Rumuna iz Vojvodine
 
SAVEZ AMATERSKIH POZORIŠTA RUMUNA U AP VOJVODINI, REPUBLIKA SRBIJA
Adresa: 26310 Alibunar, Trg Slobode 4
Telefon: 013/641-031
Predsednik: Sima Onču
Delatnost: organizacija koja okuplja amaterska pozorišta Rumuna iz Vojvodine koji deluju u okviru KUD-ova i koja organizuje Pozorišne dane Rumuna u Vojvodini
 
MUZIČKA OMLADINA
Adresa: 26216 Uzdin, Tudor Vladimiresku 168
Telefon: 013/673-102
Predsednik: Oktavian Krecu
Delatnost: organizuje Festival "Mladost peva" koji okuplja mlade autore, pevače i muzičare
 
KUD "EMINESCU"
Adresa: 26336 Kuštilj
Telefon: 013/833-404
Predsednik: Jon Rotariu Kordan
Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine naročito duvački orkestar koji je jedan od najpoznatijih ne samo u Vojvodini
 
KUD "DR RADU FLORA"
Adresa: 26314 Banatsko Novo Selo, Maršala Tita 119
Telefon: 013/616-816
Predsednik: Aleksandru Freanc
Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine
 
DOM KULTURE "BANATSKO NOVO SELO"
Adresa: 26314 Banatsko Novo Selo
Telefon: 013/615-114
Predsednik: Siniša Kojić
Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine
 
DOM KULTURE "VLADIMIROVAC"
Adresa: 26135 Vladimirovac, Cara Lazara 49
Telefon: 013/643-470
Predsednik: Stojan Đorđe
Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine
 
USTANOVA ZA KULTURNU DELATNOST - DOM KULTURE "DOINA"
Adresa: 26216 Uzdin, Tudor Vladimiresku 168
Telefon: 013/673-102
Predsednik: Jon Sekešan
Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine
 
DOM KULTURE SELEUŠ
Adresa: 26351 Seleuš
Telefon: 013/649-114
Predsednik: Jon Magda
Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine
 
KUD "MARAMORAK"
Adresa: 26300 z.p. Vršac, Maramorak
Telefon:
Predsednik: Lučia Naod
Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine
 
KUD "TURTURICA"
Adresa: 26300 z.p. Vršac, Mesić
Telefon:
Predsednik: Petar Dragić
Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine
 
DEMOKRATSKI SAVEZ RUMUNA
Adresa: 26336 Kuštilj
Telefon: 063/881-7298
Predsednik: dr Viorel Luka
Delatnost: okuplja KUD-ove koji deluju na polju očuvanja muzičkog i folklornog stvaralaštva, jedna od delatnosti je i savremeni politički i društveni život Rumuna u Vojvodini
 
KUD "NIKOLINCI"
Adresa: 26322 Nikolinci, Glavna 44
Telefon: 013/655-080
Predsednik: Pinku Daniel
Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine
 
KUD RUMUNA – DOM KULTURE, SUTJESKA
Adresa: 23244 Sutjeska
Telefon: 023/851-127
Predsednik: Janku Pankarićan
Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine
 
KUD "ANDREI ŞAGUNA"
Adresa: 26000 Pančevo, Žarka Zrenjanina7
Telefon: 013/353-401
Predsednik: Joca Bulik
Delatnost: organizacija koja se bavi okupljanjem Rumuna iz Pančeva na manifestacijama koje prikazuju rumunsko stvaralaštvo Vojvodine i koja objavljuje podlistak "Andrei Šaguna"
 
KUD "ION CREANGĂ"
Adresa: 26364 Margita, Bratstva Jedinstva 74
Telefon:
Predsednik: Viorel Zgrđa
Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine
 
KUD "ŞTEFAN ŞTEFU"
Adresa: 23203 Ečka, Maršala Tita 26
Telefon: 023/881-636
Predsednik: Marinel Bugar
Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine
 
KUD GREBENAC
Adresa: 26347 Grebenac
Telefon: 013/857-291
Predsednik: Dragan Kilom
Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine
 
KUD DOLOVO
Adresa: 26227 Dolovo
Telefon: 013/634-257
Predsednik: Viorel Dragila
Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine
 
KUD "PAJA MARGANOVIĆ"
Adresa: 26225 Deliblato
Telefon:
Predsednik: Marija Jovanov
Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine
 
DOM KULTURE STRAŽA
Adresa: 26345Straža
Telefon:
Predsednik: Mirća Omoran
Delatnost: negovanje narodne muzike, folklora i pozorišnog amaterizma Rumuna iz Vojvodine
 
KPZ OPŠTINE SEČANJ
Adresa: 23240 Sečanj
Telefon: 023/841-471
Predsednik: Miro Popara
Delatnost: organizuje Manifestaciju "Pisci na granici" u saradnji sa Savezom Srba iz Temišvara (Rumunija) objavljuje dvojezični list za kulturu "Oglinda-ogledalo"
 
DOM KULTURE ALIBUNAR
Adresa: 26310 Alibunar, Trg slobode 4
Telefon: 013/641-039
Predsednik: Perica Bitević
Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine
 
KUD GLOGONJ
Adresa: 26202 Glogonj
Telefon:
Predsednik:
Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine
 
KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO "STEAUA"
Adresa: 11212 Ovča
Telefon:
Predsednik: Dorel Ćina
Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine
 
 
 
RUSINI
 
NACIONALNI SAVET RUSINSKE NACIONALNE MANJINE
Adresa: 25233 Ruski Krstur, Rusinska 75.
Telefon: 025/703-357
E-mail: kerestur@Eunet.yu
Predsednik: Slavko Oros
Delatnost: očuvanje, negovanje i razvijanje nacionalnog identiteta Rusina, posebno u službenoj upotrebi jezika i pisma, obrazovanja, kulture i informativne delatnosti
 
MATICA RUSINSKA, RUSKI KRSTUR
Adresa: 25233 Ruski Krstur, Maršala Tita 59
Telefon: 025/703-357, 025/703-032
e-mail: matka@eunet.yu
Predsednik: prof. dr Julian Ramač
Delatnost: kulturno-obrazovna, aspekt nacionalni i međunarodni
 
KUD ”ŽETVA”, KUCURA
Adresa: 21466 Kucura, Oslobođenja 9
Telefon: 021/727-269, 727-333, 727-089 faks 727-148
e-mail: rskocur@eunet.yu
Predsednik: Dorokazi Silvester
Delatnost: očuvanje kulturne baštine Rusina
 
DOM KULTURE RUSKI KRSTUR, RUSKI KRSTUR
Adresa: 25233 Ruski Krstur, Rusinska 75
Telefon: 025/703-357, 703-032
e-mail: kerestur@eunet.yu
Predsednik: Slavko Oros
Delatnost: kulturno-obrazovna, očuvanje, negovanje i razvijanje kulturnog identiteta Rusina
 
RUSINSKI NARODNI TEATAR ”ĐAĐA”, RUSKI KRSTUR
Adresa: 25233 Ruski Krstur, Rusinska 75
Telefon: 025/703-357
e-mail: djadja@eunet.yu
Predsednik: Vladimir Nađ
Delatnost: razvijanje pozorišne delatnosti Rusina
 
SAVEZ RUSINA I UKRAJINACA SRBIJE I CRNE GORE, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Subotića 8
Telefon: 021/313-909
Predsednik: Simeon Sakač
Delatnost: očuvanje, negovanje i razvijanje nacionalnog identiteta Rusina i Ukrajinaca
 
DRUŠTVO RUSINA U SUBOTICI, SUBOTICA
Adresa: 24000 Subotica, Štrosmajerova 8
Telefon: 024/557-213, 024/553-164
Predsednik: Ksenija Palatinus
Delatnost: obrazovno-kulturna
 
RUSINSKO KPD, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Subotića 8
Telefon: 021/529-626
Direktor: Vladimir Sivč
Delatnost: kulturno-prosvetna
 
KPD ”ĐURA KIŠ”, ŠID
Adresa: 22240 Šid, Cara Lazara 105
Telefon: 022/715-318, 714-138, 022/715-963
Predsednik: Borislav Barna
Delatnost: očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta Rusina u Šidu
 
KUD ”TARAS ŠEVČENKO”, ĐURĐEVO
Adresa: 21239 Đurđevo, Kralja Petra I 64
Telefon: 021/838-400, faks 838-416
e-mail: kontakt@matka.tk
www.digitalsystem.co.yu/matka
Predsednik: Čakan Miroslav
Delatnost: negovanje kulturnih tradicija Rusina u Đurđevu
 
DRUŠTVO ZA RUSINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURU, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvode Putnika 2
Telefon: 021/4754-128; 021/4754-148, 064/1975281
Predsednik Predsedništva: Janko Barna
Predsednik Skupštine: Irina Papuga
Delatnost: kulturno-obrazovna, jezička - stručna
 
UDRUŽENJE GRAĐANA "RUSINSKO DRUŠTVO", SREMSKA MITROVICA
Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Vase Stajića 26
Telefon: 022/223-956
Predsednik: Grabanja Mihajlo
Delatnost: organizovanje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija rusinskog naroda
 
RKUD "DR HAVRIEL KOSTELJNIK", KULA
Adresa: 25230 Kula, Maršala Tita 248
Telefon: 025/722-564
Predsednik: Joakim Biki
Delatnost: organizovanje kulturnih manifestacija, negovanje rusinske kulture
 
RKUD "KARPATI", VRBAS
Adresa: 21460 Vrbas, Njegoševa 21
Telefon: 021/706-257
Predsednik: Jaroslav Kombilj
Delatnost: negovanje rusinske kulture
 
DRUŠTVO RUSINA "PETRO KUZMJAK",  NOVO ORAHOVO
Adresa:  Bačka Topola – Novo Orahovo, Košut Lajoša 2
Telefon: 024/723-337
Predsednik: Vladimir Magoč
Delatnost: negovanje rusinske kulture
 

SLOVACI
 
NACIONALNI SAVET SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE
Adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 1/V
Telefon: 021/422-989
E-mail: radaslov@ns.point.net
Predsednik: Ana Tomanova-Makanova
 
ASOCIJACIJA SLOVAČKIH PEDAGOGA
Adresa: 21470 Bački Petrovac, 14 VUSB 12
Telefon: 021/780-167
Predsednik: Vera Boldocka
Delatnost: kontinuirani rad na problematici slovačkog školstva u Vojvodini i doprinošenje njegovom usavršavanju
 
FORUM SLOVAKA "FORS"
Adresa: 21000 Novi Sad, Stevana Mokranjca 24.
Telefon: 021/511-433, 063/889-0915
e-mail: marsi@neobee.net    zspevak@EUnet.yu
Predsednik: Marina Šimakova
Delatnost: modernizacija kulturnog života Slovaka
 
ASOCIJACIJA SLOVAČKIH NOVINARA
Adresa: 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 14
Telefon: 021/366-926
e-mail: rnsslov@Eunet.yu
Predsednik: Ana Tomanova-Makanova
Delatnost: usavršavanje novinara
 
SKPD "ŠAFÁRIK"
Adresa: 11272 Dobanovci, Ugrinovačka 120
Telefon: 063/585-211
Predsednik: Čapelja Željko
Delatnost: širenje i negovanje nacionalne kulture Slovaka i ostalih naroda i narodnosti u mestu
 
MATICA SLOVAČKA U JUGOSLAVIJI
Adresa: 21470 Bački Petrovac, Kolarova 4
Telefon: 021/780-248, 781-934, faks: 021/780-248
Predsednik: Rastislav Surovi
Delatnost: očuvanje, predstavljanje i ostvarivanje interesa i prava Slovaka koji žive u SCG, predstavljanje Slovaka u zemlji i inostranstvu, očuvanje i predstavljanje nacionalnih interesa Slovaka U SCG. Unapređenje i razvoj međunarodnog predstavljanja Slovaka
 
MSJ – MOMS U KULPINU
Adresa: 21470 Bački Petrovac, Kolarova 4
Telefon: 021/780-248
Predsednik: Dr Jan Babiak
Delatnost: očuvanje baštine Slovaka u SCG
 
KUD "SLOVENSKÁ SPORITEL'NA"
Adresa: 21470 Bački Petrovac, Kolarova 3
Telefon: 021/782-215
Predsednik: Ondrej Belanji
Delatnost: negovanje slovačke kulturne tradicije
 
KPD "JEDNOTÁ"
Adresa: 21412 Gložan, M. Tita 58
Telefon: 021/788-122
Predsednik: Michal Hatla
Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Slovaka
AMATERSKO POZORIŠTE "JÁNKO ČEMAN"
Adresa: 21469 Pivnice, Vojvođanska 25
Telefon: 021/756-613
Predsednik: Vladimir Kolar
Delatnost: pozorišno stvaralaštvo, očuvanje identiteta putem govora
 
SKUD "PIVNICA"
Adresa: 21469 Pivnice, Vojvođanska 82
Telefon: 021/756-098
Predsednik: Valentin Grnja
Delatnost: razvijanje i negovanje kulturno-umetničkog života
 
DOM KULTURE "3. OKTOBAR" KOVAČICA
Adresa: 26210 Kovačica, M. Tita 46
Telefon: 013/661-112
Predsednik: Jan Marko
Delatnost: rad umetničkih ustanova, lokalni karakter
 
SKUD "HRDINU JANKA ČMELÍKA"
Adresa: 22300 Stara Pazova, Ćirila i Metodija 11
Telefon: 022/310-676
Predsednik: Pap Miroslav
Delatnost: očuvanje nacionalnog identiteta i slovačkog jezika, očuvanje kulture i folklora Slovaka
 
KUD "ZVOLEN"
Adresa: 21472 Kulpin, Maršala Tita 85
Telefon: 021/786-561
Predsednik: Pavel Gaža
Delatnost: očuvanje i predstavljanje umetničke baštine Slovaka na lokalnom i regionalnom nivou
 
SKUD "PAVEL JOZEF ŠAFÁRIK"
Adresa: 21000 Novi Sad, Vuka Karadžića 2/A
Telefon: 021/24-459
Predsednik: Križ Pavel
Delatnost: negovanje i očuvanje kulture i tradicije Slovaka
 
POZORIŠTE – DIVALDO "VHV"
Adresa: 21470 Bački Petrovac, Kolarova 4
Telefon: 021/780-040
Predsednik: Jan Černak
Delatnost: Vladimir Hurban Vladimirov je najstarija pozorišna i kulturna organizacija Slovaka osnovana 1886. godine. Pozorišna i kulturna afirmacija Slovaka
 
KUD "MLADOST"
Adresa: 23207 Aradac, Janka Čmelika 69
Telefon: 063/7714919, faks: 023/887-010
Predsednik: Jan Zvara
Delatnost: negovanje i očuvanje slovačke kulture i tradicija
 
SKUD "ŠTEFANIK"
Adresa: 22253 Bingula, Nušićeva 8
Telefon: 022/753-926, faks: 022/753-843
Predsednik: Martinko Vladko
Delatnost: očuvanje jezika, kulture, običaja i folklora
 
KUD  "MLADOST"
Adresa: 21315 Lug, Maršala Tita 69
Telefon: 021/878-003
Predsednik: Habor Jasmina
Delatnost: negovanje kulture i običaja
 
SKUD "JEDNOTA"
Adresa: 22240 Šid, Svetog Save 76
Telefon: 022/712-854
Predsednik: Stanislav Dierčan
Delatnost: očuvanje jezika, negovanje kulture, umetničko stvaralaštvo
 
KUD "SILBAŠ"
Adresa: 21433 Silbaš, Petra Drapšina 61
Telefon: 021/764-712, faks: 021/764-722
e-mail: mzsilbas@nspoint.net
Predsednik: Mihal Cinkocki
Delatnost: negovanje slovačke kulturne baštine
 
SKPD "ERDEVÍK"
Adresa: 22230 Erdevik, Masarikova 2
Telefon: 022/752-184
Predsednik: Andrija Tot
Delatnost: negovanje jezika i kulture
 
HOR "MUSICA VIVA"
Adresa: 21470 Bački Petrovac, Kolarova 8
Telefon: 021/780-248
Predsednik: Mariena Stanković-Krivak
Delatnost: izvođenje horske muzike
 
STUDIO ZA VEZ "KOVAČICA"
Adresa: 26210 Kovačica, Masarikova 70
Telefon: 013/661-479
e-mail: emako@panet.co.yu
Predsednik: Eva Halupova-Kovačić
Delatnost: ručni radovi
 
LITERARNA DRUŽINA "MATEJ AMBROZI"
Adresa: 26210 Kovačica, Maršala Tita 48
Telefon: 013/661-117, 661-991
Predsednik: Martin Zloh
Delatnost: očuvanje i negovanje jezika i kulture
 
 
 
SLOVENCI
 
DRUŠTVO SLOVENACA U SUBOTICI "TRIGLAV"
Adresa: 24000 Subotica, Banijska bb, kancelarija br. 8
Telefon: 064/135-9922
Predsednik: Ružica Žnideršič Kovač
Delatnost: kulturna organizacija – udruženje građana deluje u lokalnim okvirima
 
DRUŠTVO SLOVENACA "KREDARICA", NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Futoška 12
Telefon: 021/548-458, faks 021/621-512
e-mail: akuzner@eunet.yu
Predsednik: Albert Kužner
Delatnost: društvo povezuje, razvija i produbljuje veze sa Slovencima u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji i šire sa republikom Slovenijom. Pomaže pri održavanju i razvijanju slovenačke kulture i jezika. Organizuje kulturno-zabavni život. Nudi praktičnu pomoć svim oblicima u granicama svoje mogućnosti
 
DRUŠTVO SLOVENACA "PLANIKA", ZRENJANIN
Adresa: 23000 Zrenjanin, Makedonska 11a
Telefon: 023/511-249
e-mail: planikazr@yahoo.com
Predsednik: Ivan Vencelj
Delatnost: samostalno, neprofitno udruženje građana čiji je cilj da razvija, produbljuje i ostvaruje međusobne veze Slovenaca i njihovih potomaka na području Zrenjanina, Vojvodine i Srbije
 
 
 
UKRAJINCI
 
NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE
Adresa: 21000 Novi Sad, Devet Jugovića br. 3/3
Telefon: 063/505 806, 064/161 04 32
E-mail: unr@neobee.net
Predsednik: Vasilije Nebesni
 
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE UKRAJINSKE KULTURE "KOLOMEJKA"
Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Banatska br. 7
Tel: 022/631-081
Predsednik: Ljahović Petar
Delatnost: negovanje ukrajinske kulture i tradicije
 
KPD "KARPATI"
Adresa: 21460 Vrbas, Njegoševa br. 21
Telefon: 021/7955 556
Predsednik: Jaroslav Kombilj
Delatnost: organizovanje i razvijanje kulturne baštine i jezika Ukrajinaca i Rusina u Vrbasu
 
KUD "IVAN SENJUK"
Adresa: 25230 Kula, Maršala Tita br. 119
Telefon: 025/722-745
Predsednik: Elena Bukinac
Delatnost: organizovanje i razvijanje kulturne baštine i jezika Ukrajinaca u Kuli
 
DRUŠTVO ZA UKRAJINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURU "PROSVITA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Devet Jugovića 3/3
Telefon: 064/161-73-48
Predsednik: Vasilj Dacešen
Delatnost: negovanje i razvoj ukrajinske nacionalne kulture, jezika, duhovnosti i očuvanje svih oblika nacionalnog identiteta
 
UKRAJINSKO KUD "KOBZAR" NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad, Ljermontova 14
Telefon: 021/542-693
Predsednik: Josip Holod
Delatnost: negovanje nacionalne kulture, običaja i tradicije

Pošaljite svoj komentar ili poruku

Vaš komentar će biti objavljen na ovoj stranici i automatski prosledjen njenom vlasniku, ali pre nego što ostavite komentar molimo vas da pročitate pravila komentarisanja:

Govor mržnje, raspirivanje rasne, nacionalne, seksualne i verske netrpeljivosti, uvrede, klevete i vulgarnosti nisu poželjni na ovim stranicama i moderator zadržava pravo da ih ne objavi.

Mišljenja i stavovi izneti u komentarima nisu mišljenja i stavovi Info-Tours.NET-a.

Izvinjavamo se posetiocima portala Info-Tours.NET što smo zbog čestih hakerskih napada morali da uvedemo sistem zaštite sa sigurnosnim kodom.

 
Vaše ime i prezime * :
E-mail * :
Komentar * :

Molimo vas upišite zbir * :2AT         JRD      
  D    6      R   QB5
  J   UKN   P6M      
  8    1    K     LTM
  X         BBX      
Polja obeležena crvenom zvezdicom (*) su obavezna.
 
Vaši komentari:
Poštovani baše udružebnje:UDRUŽENJE BOŠNJAKA VOJVODINE,Subotica,Ivangradska br.2 e-mail:udr.bosnjaka.v.@gmail,tel.062 275 024 postoji već osma godina ali ga nevidimo u spisku udruženja??? Teufik Isaković,predsjednik udruženja.
(, 17.10.2018. 11:11)
zelimo da saradjujemo sa vama clanovi fondacije Jovan srbija i Mihailo ukraina
(, 05.08.2012. 11:31)