Welcome
Home
Kontakt


Manifestacija

PRETRAGA
Unutar
Kategorije Javne prezentacije
Svih kategorija
Pronadji
sve reči
bilo koju reč
kompletnu frazu
Prikaži


Bez slika


Design by Art4m 2005.
Copyright © Info-Tours.NET 2005.
Home > Kultura > Manifestacija > Javne prezentacije > PREZENTACIJE VIŠEMEDIJSKE UMETNOSTI
PREZENTACIJE VIŠEMEDIJSKE UMETNOSTI English
Autor projekta: Vladeta Stojić
E-mail: sekcija.prosirenimediji@gmail.com
Mesto: Beograd
Mobilni: 066047844
Organizator: Sekcija proširenih medija, ULUS / Filmforum SKC

Mihailo Ristić: "Umetnički opus i neka razmišljanja o umetnosti"; Vladan Radovanović:"Sintezijska umetnost u okviru višemedijske umetnosti"; Marica Radojčič: "Univerzalne mašine, slojevizam i opšte crte o njenoj umetnosti"; Čedomir Vasić: Razgovor o izložbi “I pre i posle i sada” sa prikazom Katarine Mitrović; Gordana Novaković i Miroslav Miša Savić: "Kompjuterska, digitalna i novomedijska umetnost 80ih i 90ih"; Nenad Bračić - predstavljanje radova / razgovori sa povodom; Đorđe Odanović: "Presudno značenje"; Miodrag Mića Stajčić: prezentacija radova, Vesna Opavsky; Spoj prirode i tehnike u umetnosti... Izvori: ULUS, SKC, ITNet


Utorak, 6. jun 2017. u 20:00, Mala sala SKC, Beograd, Kralja Milana 48
Ciklus: Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici

Mihailo Ristić - Umetnički opus i neka razmišljanja o umetnosti

- Video prezentacija i razgovor sa umetnikom -

U okviru ovog ciklusa Sekcija proširenih medija ULUS i SKC predstavljaju stvaraoce u oblasti višemedijske umetnosti. Polimediji, višemediji, transmediji, intermediji, prošireni mediji, kao i multimediji su alternativni termini kojima se mapiraju prakse koje još uvek predstavljaju izazov teoriji i istoriji umetnosti, u velikoj meri zarobljenim u okviru modernističke paradigme koja na naglašen način insistira na medijskim podelama u stvaralaštvu.
Mihailo Ristić se ogledao u polju slikarstva, fotografije, objektne umetnosti, filma, videoa, performansa, instalacija, kompjuterske  umetnost, uz visok stepen samorefleksije i stalno preispitivanje i demistifikaciju medija u kojem se ti radovi realizuju. Tu se prepliću naracija u prvom licu i razgradnja televizijske, kao i video i filmske slike; segmeti filmova i video radova se recikliraju i prekodiraju upotrebom video feed back tehnike i široke palete specijalnih efekata, slike se umnožavaju, razlažu i talože u slojevima. U takvoj praksi ponekad učestvuju i drugi umetnici, pa čak i ljudi bez iskustva rada u umetnosti.

Moderator: Stevan Vuković
Organizacija Sekcije proširenih medija, ULUS: Vladeta Stojić, mob: 066 047844
Organizacija Filmforum SKC: Stevan VukovićUtorak, 14. novembar 2017.  u 20:00, Mala sala SKC, Beograd, Kralja Milana 48

Vladan Radovanović: Sintezijska umetnost u okviru višemedijske umetnosti
- Projekcija radova i razgovor sa umetnikom -


Glavna tema razgovora je lična poetika Vladana Radovanovića pod nazivom sintezijska umetnost, koju je moguće sagledati u okviru opšte teorije o višemedijskoj umetnosti, kao široj oblasti kojoj pripadaju i drugi modeli te umetnosti: pozorišna drama, balet, opera, gezamtkunstverk, film, video, vokovizuel, višemedijski performans, multimedij i drugo. Vladan Radovanović razvija prvo svoju ličnu poetiku od 1953. godine do kraja šezdesetih, a potom opštu teoriju višemedijske umetnosti, između sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. Višemedijska umetnost je 2000. godine postala predmet magistarskih pa doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Njoj pripadaju sve pojave koje kombinuju najmnje dva raznočulna medija u opsegu uodnošavanja od puke istovremenosti do determinizma, u vidu objekta, instalacije, sekvencijelnosti sa živim izvođačima ili bez njih. I u sintezijskoj umetnosti, kao u jednom od modela višemedijske, mogu se kombinovati i neelektronski i elektronski mediji, ali isključivo na deterministički način. Nezanemarljivo mada ne ultimativno obeležje sintezijske umetnosti jeste zahtev za stvaranje iz jednog duhovnog centra. Tokom razgovora projektovaće se nekoliko Radovanovićevih ostvarenja iz oblasti sintezijske umetnosti.
.


Utorak, 16. januar 2018. u 20.00, Mala sala SKC, Beograd
Ciklus: Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici

Marica Radojčić: Univerzalne mašine, slojevizam i opšte crte o njenoj umetnosti
- Prezentacija radova i razgovor sa autorkom i Mihailom Ristićem -

U okviru ovog ciklusa Sekcija proširenih medija ULUS i SKC predstavljaju stvaraoce u oblasti višemedijske umetnosti. Polimediji, višemediji, transmediji, intermediji, prošireni mediji, kao i multimediji su alternativni termini kojima se mapiraju prakse koje još uvek predstavljaju izazov teoriji i istoriji umetnosti, u velikoj meri zarobljenim u okviru modernističke paradigme koja na naglašen način insistira na medijskim podelama u stvaralaštvu.

Predmet ovog razgovora je umetnički rad Marice Radojčić, kao i teorijske pretpostavke njenog rada. Tako, u vezi sa radom Univerzalne mašine, ona postavlja sledeća pitanja: „Možemo li se približiti neprekidnosti? Ili je to samo nemogući san? Na kojoj vrsti logike bi takav jedan pristup bio zasnovan? Više-vrednosnoj? Rasplinutoj? Intenzionalnoj? Ili je nužno izmisliti potpuno novu logiku? A možda će digitalno zauvek ostati samo eho analognog?“ Objašnjavajući slojevizam, kao oznaku za karakter svojih radova, ona tvrdi sledeće: „Svako umetničko delo je nosilac značenja; do značenja umetničkog dela dospeva se postupno shvatanjem (saznavanjem) pojedinih slojeva; redosled saznanja ne mora biti isti kao redosled nastanka – ne mora se poklapati sa redosledom koji je umetnik zamislio; gledalac ima slobodu i mogućnost da u delu otkrije neko drugo znače koje umetnik nije predvideo; shvatanje umetničkog dela ne podrazumeva shvatanje svih slojeva.“ Što se tiče opštih ideja koje se pojavljuju u njenom radu, ona ističe: „beskonačnost, smrt, jezik, grananje i ljudske granice“.
.


Utorak, 20. februar 2018. 20h, Velika sala SKC, Beograd, Kralja Milana 49
Ciklus prezentacija i razgovora: “Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici”

Razgovor o izložbi Čedomira Vasića pod nazivom: “I pre i posle i sada”
U razgovoru sa autorom učestvuju Mihailo Ristić i Vladeta Stojić, moderator Stevan Vuković

U okviru ovog ciklusa Sekcija proširenih medija ULUS i SKC predstavljaju stvaraoce u oblasti višemedijske umetnosti. Polimediji, višemediji, transmediji, intermediji, prošireni mediji, kao i multimediji su alternativni termini kojima se mapiraju prakse koje još uvek predstavljaju izazov teoriji i istoriji umetnosti, u velikoj meri zarobljenim u okviru modernističke paradigme koja na naglašen način insistira na medijskim podelama u stvaralaštvu.

"I pre i posle i sada"
Predmet ovog razgovora je umetnički rad Čedomira Vasića u proširivanju polja vizuelnih umetnosti, a njegova retrospektivna izložba koja je pod nazivom "I pre i posle i sada", održana od 28. marta do 10. maja 2016. godine u Istorijskom muzeju Srbije poslužiće da se tom radu pristupi putem analize jedne konkretne izložbe. U okviru proširenja svoje umetničke prakse izvan domena slikarstva, Čedomir Vasić je školsku 1975/76. godinu proveo na usavršavanju na kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbari i Los Anđelesu, kao stipendista Fulbrajtovog programa. Kao rezultat studija videa kod prof. Micurua Kataoke i kompjuterske umetnosti kod prof. DŽona Vitnija, nastajali su i njegovi video radovi, koji danas važe za prve video radove u našoj umetnosti. Među njih spada i Američka traka, koja je kod nas prvi put prikazana u Galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu, 1977. godine. Nakon toga, godine 1983, on pokreće i projekat slikanja murala u Beogradu, proširujući polje umetnosti i u tom smeru. Paralelno sa tim, on kao doprinos teoriji i istoriji umetnosti, od 1973. objavljuje stručne i teorijske radove iz oblasti likovnih umetnosti. Kao pedagog, predavao je Slikanje i Crtanje na Fakultetu likovnih umetnosti od 1975. do 2013, proširujući vizure moguće upotrebe tih medija, kao i Likovnu kulturu i Vizuelne medije na Fakultetu dramskih umetnosti od 1984. do 2014, gde je ukazivao na mogućnosti višemedijskog rada. Sa Vladanom Radovanovićem bio je inicijator, osnivač i predavač na Interdisciplinarnim umetničkim studijama – grupi za Višemedijsku umetnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu od 2001.
Danas on ima status profesora emeritusa.

PRIKAZ KATARINE MITROVIĆ kustoskinje izložbe "I pre i posle i sada"
.


Utorak, 20. mart 2018. u 20.00, Mala sala SKC, Beograd. Ciklus: Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici Gordana Novaković i Miroslav Miša Savić: Kompjuterska, digitalna i novomedijska umetnost 80ih i 90ih. Predavanje i razgovor, u kome sa njima učestvuju i Vladeta Stojić, višemedijski umetnik i predsednik sekcije proširenih medija ULUS, i inženjer Zoran Milković, njihov dugogodišnji tehnički saradnik.

Kompjuterska, digitalna i novomedijska umetnost 80ih i 90ih

Gordana Novaković i Miroslav Miša Savić će razgovarati o pojavi kompjuterske, digitalne i novomedijske umetnosti u periodu od sredine osamdesetih i tokom devedestih, koji je koincidirao sa turbulentnom tranzicijom iz federalne republike u nezavisne države današnjice. Do današnjeg dana, ova umetnička praksa nije dokumentovana i proučavana, te je stoga i odsutna iz nacionalne i međunarodne istorije umetnosti i istorije novih medija. Kroz dokumentaciju iz lične arhive, osvrnuće se na inicijalne radove iz te oblasti iz druge polovine osamdesetih, na specifične uslove i duh timske interdisciplinarne saradnje, u traganju za novim formama koje uvode upotrebu računarske tehnologije u umetničku praksu. Kasnije, tokom devedesetih, godina koje donose uslove svojevrsne kulturne izolacije, digitalna umetnička praksa nije bila objedinjena u jedinstvenu umetničku scenu, već se razvijala kroz individualne i grupne inicijative koje su u datim uslovima često bile kratkog daha, kao i samo arhiviranje i teorijska obrada ove vrste umetnosti.

Deo te neispričane istorije je svakako i izložba pod nazivom „Kompjuterska umetnost,“ verovatno prva grupna izložba te vrste na ovim prostorima posle „Novih tendencija“ (Zagreb, šezdesetih i sedamdesetih godina) koja je održana 1991. godine u galeriji ULUS. Na izložbi su predstavljeni radovi nastali tokom osamdesetih godina, a učesnici su tom prilikom osnovali jugoslovensku Asocijaciju umetnika elektronskih medija (AUEM).Međutim, nakon samo mesec dana počeo je rat i raspad Jugoslavije i, samim tim, Asocijacija nikada nije zaživela. Sa ciljem da se inicira osnivanje nacionalne kolekcije i arhive jugoslovenske novomedijske prakse, pre dvadest godina, 1998. godine u Kulturnom centru Rex u Beogradu, Miroslav i Gordana su organizovali simpozijum pod nazivom „Kratka istorija elektronske umetnosti“ koji je okupio vodeće digitalne umetnike sa ovih prostora ali ni tadašnja situacija u Srbiji i regionu nije pružala uslove za dalji razvoj ove inicijative. Sve do danas.
.

Utorak, 17. aprilt 2018.u 20.00, Mala sala SKC, Beograd. Ciklus: Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici

NENAD BRAČIĆ - predstavljanje radova / razgovori sa povodom

U okviru ovog ciklusa Sekcija proširenih medija ULUS i SKC predstavljaju stvaraoce u oblasti višemedijske umetnosti. Polimediji, višemediji, transmediji, intermediji, prošireni mediji, kao i multimediji su alternativni termini kojima se mapiraju prakse koje još uvek predstavljaju izazov teoriji i istoriji umetnosti, u velikoj meri zarobljenim u okviru modernističke paradigme koja na naglašen način insistira na medijskim podelama u stvaralaštvu.

1. deo: NIJE LAKO BITI NEŠA 1981-2017.

2. deo: AGORA ART ACTION je umetnički eksperiment dvoje umetnika – Dragane Branković i Nenada Bračića. Od 2013. godine umetnici zauzimaju napuštenu fabriku nameštaja Pobeda u Beloj Crkvi i stvaraju platformu koja se bavi istraživanjem pojma trampe.
.


Utorak, 19. jun 2018. u 20.00 Mala sala SKC, Beograd. Ciklus: Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici

Đorđe Odanović: Presudno značenje
prikaz rada i razgovor sa autorom

U okviru ovog ciklusa, Sekcija proširenih medija ULUS-a i SKC predstavljaju stvaraoce u oblasti višemedijske umetnosti mapirajući njihove prakse. Ovog puta gost je Đorđe Odanović, prevashodno aktivan u polju fotografije, ali takođe i autor video radova i višemedijskih instalacija. Glavna tema razgovora biće njegova samostalna izložba održana prošle godine pod nazivom „Presudno označenje“ u Nišu. Autor će, pored ove izložbe, predstaviti i osnove svoje poetike i osvrnuti se i na nekoliko ranijih ciklusa svoga rada.
.


Utorak, 4. septembar 2018. u 20.00 Mala sala SKC, Beograd. Ciklus: Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici

Milorad Mića Stajčić, prezentacija radova
prikaz rada i razgovor sa autorom

U okviru ovog ciklusa Sekcija proširenih medija ULUS i SKC predstavljaju stvaraoce u oblasti višemedijske umetnosti. Polimediji, višemediji, transmediji, intermediji, prošireni mediji, kao i multimediji su alternativni termini kojima se mapiraju prakse koje još uvek predstavljaju izazov teoriji i istoriji umetnosti, u velikoj meri zarobljenim u okviru modernističke paradigme koja na naglašen način insistira namedijskim podelama u stvaralaštvu.

Milorad Mića Stajčić je vajar iz Beograda. Njegov rad obiluje simbolikom iz oblasti potrošačkog društva i pop kulture, najčešće sa elementima humora i provokacije. Cilj njegove umetnosti je da svet učini boljim mestom za život čoveka, oslobađajući ga od predrasuda i strahova koji su utemeljeni u društvenim, političkim i kulturološkim dogmama i ideologijama današnjice. Osim skulpture izražava se putem instalacija, fotografije, performansa.

Ciklus razgovora organizuju Vladeta Stojić, višemedijski umetnik, Sekcija proširenih medija, ULUS i Stevan Vuković, urednik Filmforuma SKC.
U njegovom okviru do sada su predstavljeni radovi sledećih umetnica i umetnika: Mihailo Ristić, Vladan Radovanović, Marica Radojčić, Čedomir Vasić, Miroslav Miša Savić i Gordana Novaković, Nenad Bračić, i Đorđe Odanović.
.


Vesna Opavsky Spoj prirode i tehnike u umetnosti

predstavljanje umetničkog rada i razgovor sa umetnicom


Utorak, 23. septembar, 20.00, mala sala SKC, Beograd
Ciklus: Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici

Digitalne grafike Vesne Opavsky su sačinjene od kombinacije crteža, fotografija i teksta. U toku svog umetničkog rada ona je razvila prepoznatljivi stil i specifičnu tehniku korišćenja kompjuterskih programa za obradu slike. Na prezentaciji koju organizuju ULUS i SKC, Vesna Opavsky će predstaviti svoj razvojni put i dugogodišnju podeljenost između dve profesije. Ona će otvoreno pričati oemotivnim razlozimazbog kojih u svom radu predstavlja bogatstva prirodnih tekstura i objasniti kako joj je digitalna tehnika pomogla u tome. Biće reči i o uključivanju publike u umetnički proces i iskustvu koje je umetnica stekla u realizaciji svog doktorskog umetničkog projekta.

Vesna Opavsky je beogradska umetnica i doktorka umetnosti iz oblasti digitalne grafike. Bavi se motivima prirode kreiranim pomoću digitalnih alata, naglašavajući kontrast tehnike i prirode. U svom radu ističe značaj prirode i umetnosti za psihičko zdravlje pojedinca – kako umetnika, tako i publike. Često boravi u prirodi gde pronalazi materijale i inspiraciju za umetničke radove. Izlaže samostalno i grupno. Član ULUS, NUNS i MENSA. Više informacija o Vesni Opavsky možete pronaći na njenoj internet prezentaciji www.opavsky.net.
.


Pošaljite svoj komentar ili poruku

Vaš komentar će biti objavljen na ovoj stranici i automatski prosledjen njenom vlasniku, ali pre nego što ostavite komentar molimo vas da pročitate pravila komentarisanja:

Govor mržnje, raspirivanje rasne, nacionalne, seksualne i verske netrpeljivosti, uvrede, klevete i vulgarnosti nisu poželjni na ovim stranicama i moderator zadržava pravo da ih ne objavi.

Mišljenja i stavovi izneti u komentarima nisu mišljenja i stavovi Info-Tours.NET-a.

Izvinjavamo se posetiocima portala Info-Tours.NET što smo zbog čestih hakerskih napada morali da uvedemo sistem zaštite sa sigurnosnim kodom.

 
Vaše ime i prezime * :
E-mail * :
Komentar * :

Molimo vas upišite zbir * :OE5         IW3      
  E    T    3     NTC
5WH   9LU   OJJ      
J      T      E   9EF
HF2         UR7      
Polja obeležena crvenom zvezdicom (*) su obavezna.
 
Vaši komentari:
Nema komentara

Relacije
FOTO IMAGE

Download
Prikaz Katarine Mitrović